Mänskliga Rättigheter

Dödsstraff för politisk fånge Reza Khosravi

Prästerskapets rättsväsende har dömt ännu en politisk fånge Gholam Reza Khosravi, 45, till döden enligt information som har kommit in till FFFI från Iran.

Reza Khosravi har arresterats vid flera tillfällen tidigare under 80-talet och avtjänat ett femårigt fängelsestraff anklagad för förbjudna politiska aktiviteter. Han arresterades igen i 2008 och dömdes till tre års fängelse.

Reza Khosravi har tvingats spendera 40 månader av sin fängelsetid på isoleringscell. Han har även utsatts för grym tortyr för att ha vägrat acceptera regimens villkor att delta i en tv-sänd bekännelse och smutskasta iranska oppositionen, Folkets Mojahedin.

Reza Khosravi står anklagad för ekonomiskt stöd till iranska motståndsrörelsens tv-station, oppositionsgruppen Folkes Mojahedin samt spioneri.

FFFI uppmanar människorätts organisationer att agera skyndsamt för att rädda livet på de politiska fångar som står inför avrättning.

FFFI uppmanar regeringen att utnyttja Sveriges röst internationellt för att pressa den iranska regimen att stoppa alla avrättningar samt frige alla de individer som sitter frihetsberövade i regimens grymma fängelser på politiska grunder.

FFFI uppmanar även utrikesministern Carl Bildt att använda Sveriges starka röst för frihet och demokrati på den globala arenan för att få världssamfundet att införa kännbara straffåtgärder mot de ansvariga för grova kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran.