Engagemang, Nyheter, Pressmeddelande

Save Camp Ashraf – FFFI skriver till Obama

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran påminner i ett brev USA:s president Barack Obama om USA:s ansvar om att beskydda Camp Ashraf där 3400 iranska oppositionsmedlemmar hotas av en massaker.

I brevet uppmanas Obama att ta  initiativ för ett upprättande av en permanent övervakningsteam i Camp Ashraf för att säkerställa invånarnas välbefinnande tills de kan förflyttas till säkerhet i tredje land. USA:s president uppmanas dessutom att kräva att Iraks regering förlänger tidsfristen för stängning av Camp Ahraf vid årsskiftet i syfte att underlätta UNCHR:s arbete samt de internationella insatserna för en fredlig lösning på Ashraf-frågan.

Läs brevet till Obama...