Andra nyheter, Pressmeddelande

FFFI fördömer Irans och Iraks konspiration mot Ashraf

Pressmeddelande

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) fördömer den gemensamma konspirationen mot Camp Ashraf, iscensatt av prästerskapet i Iran och den nuvarande irakiska regering

Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari sa följande under en gemensam presskonferens med Irans utrikesminister,  enligt nyhetsbyrån AFP: ”vi har föreslagit bildandet av en gemensam kommitté med Iran, Irak och den Internationella Rödakorskommittén för att lösa frågan om Camp Ashraf, (hemvist för medlemmar  av den främsta iranska oppositionen, Folkets Mujahedin) ”. Han framhärdade att ”den irakiska regeringen är övertygad om att lägret ska stängas i slutet av året ”.

FFFI fördömer i starkaste ordalag den irakiska utrikesministerns förlag om att bilda en gemensam kommitté tillsammans med prästerskapets regim i syfte att finna en permanent lösning på Camp Ashraf-frågan. Detta är ett tydligt tecken på att den irakiska ledningen konspirerade med prästerskapet om att massakrera medlemmar av den iranska oppositionen Folkets Mujahedin som är bosatta och lever i Camp Ashraf.

Iranska regimens delaktighet i den oroväckande utvecklingen i Camp Ashraf, är den centrala och prekära frågan vad gäller lägrets existens. USA och FN har ett orubbligt ansvar för de humanitära konsekvenserna som följer därav, om prästerskapet i Iran får bestämma och avgöra Ashraf-invånarnas öde.

Den internationella Rödakorskommittén bör heller inte misskreditera sitt rykte genom att medverka i denna illasinnade konspirationsplan vilken strider direkt mot internationella lagar och konventioner.

Det är uppenbart att dessa påtryckningar från Nouri al-Malikis regering och Hoshyar Zebari, om att bestämma en oförsvarlig kort tidsfrist för stängning av Camp Ashraf är ett desperat försök att undvika en oberoende ”utredning av massakern i Camp Ashraf den 8 april i år där 36 lägerinvånare blev mördade”. Det är även ett försök för de ansvariga i Malikis regering att undgå konsekvenserna av att de bär personligt ansvar för handlingar vilka betraktas som brott mot mänskligheten.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmärksammar härmed det internationella samfundet, särskilt FN, USA, EU samt Internationella Rödakorskommittén på den i realiteten fiktiva tidsfristen för stängningen av Camp Ashraf i slutet av 2011. Detta  är i huvudsak ett förspel till att intensifiera förtrycket mot de civila lägerinvånarna och ämnar att förbereda ytterligare en massaker, likt den i april i år.

FFFI uppmanar svenska regeringen att stödja och verka aktivt för att den förslagna EU-planen för en långsiktig lösning för Camp Ashraf ska träda i kraft, nämligen:

– De väpnade irakiska styrkorna som belägrat Camp Ashraf illegalt måste omedelbart lämna lägret och en internationell opartisk delegation måste påbörja en fullständig och genomgripande utredning av massakern på flyktingarna i lägret den 8 april.

– FN och USA garanterar Camp Ashrafs beskydd under en förhandlingsperiod där en permanent lösning diskuteras mellan parterna i närvaro av representanter för internationella samfundet. Det innebär att det inrättas en samordnings- och implementeringskommitté bestående av representanter för FN, USA, EU:s utrikesminister, baronessa Ashton, Europaparlamentet, irakiska regeringen, Folkets Mujahedin (representanter för Ashraf-invånarna) och Iranska nationella motståndsrådet, NCRI.

– repatriering av invånarna till andra länder såsom USA, Kanada, EU:s medlemsstater, Schweiz, Norge , Sverige och Australien, bör beaktas som en långsiktig lösning på krisen.

Läs AFP:s rapport här..

Iran and Iraq to discuss future of Camp Ashraf