Nyheter, Pressmeddelande

FFFI välkomnar UD:s protest mot Iran

FFFI välkomnar UD:s protest mot Iran och manar till större handlingskraft gentemot prästerskapet.

Kravet på ett fritt och demokratiskt Iran gjorde sig än mer påmind när iranska folket tog till gatorna runt om landet med slagord som ”Ned med diktatorn”, ”Ned med Khamenei” och ”Frihet, Frihet, Frihet” inför en exempellös närvaro av repressiva organ.

Mer än 200 demonstranter blev arresterade i samband med de landsomfattande folkliga protesterna under tisdagen den första mars, enligt rapporter inifrån Iran. Flera vittnesmål berättar om att säkerhetsstyrkor blockerade gator i Teheran samt i andra städer, i ett försök att hindra demonstranterna från att ena sig. Vid flera ställen gick säkerhetsstyrkor och civilklädda Basijmiliser till attack mot demonstranter med tårgas och elpistoler när folkmassan ropade ”Frihet, frihet, frihet” och ”Död åt diktatorn”.

Demonstranterna uttryckte även sin avsky för prästerskapets styre genom att bränna porträtt av Khamenei, Irans högste andlige ledare. ”Diktator, säg hej till slutet” kunde man utläsa på en banderoll hissad under en av demonstrationerna i landet, enligt bilder från protesterna i Iran. andlige ledare, påapets styre med slagord som

TT rapporterade på onsdagen att UD hade kallat upp Irans ambassadör till Sverige för att uttrycka ”stark oro” och fördömande över uppgifter om att Mir Hossein Mousavi och Mehdi Kahroubi har gripits.

TT rapporterar vidare att UD:s kabinettsekreterare Frank Belfrage påtalade Irans agerande i samband med den senaste tidens utveckling genom att understryka att ”ska man ha en demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och en rättsstat ska politiker få yttra sig och det politiska spelet måste få äga rum fritt”, utan att få ett tillfredställande svar från ambassadören.

Kabinettsekreteraren framförde dessutom Sveriges oro för människorättsutvecklingen i Iran samtidigt som han informerade den iranska ambassadören om Sveriges förslag, i FN:s råd för mänskliga rättigheter, om en speciell rapportör för människorättssituationen i Iran.

Belfrage konstaterade att det har skett en upptrappning i den iranska regimens repression under den senaste tiden där förekommande demonstrationer har kvävts och yttrandefrihet har begränsats, rapporterar TT.

Iranska motståndsrörelsens valda president, Maryam Rajavi prisade det iranska folket för deras uppror i Teheran och andra städer i hela landet på tisdagen den 1 mars. Maryam Rajavi sade i sitt uttalande att ”iranska folkets ideliga uppror med slagordet ”Ned med Khamenei” visar att prästerskapets diktatur inte förmår hejda folkresningarna och kommer så småningom att ge efter för dem. Den iranska motståndsrörelsen har gång på gång fördömt den härskande fraktionens och Khameneis hotelser och restriktioner mot såväl Moussavi som Karroubi, och håller Khamenei ansvarig för alla aggressioner och grymheter mot dem, deras familjer och bekanta, eller för deras kvarhållande samt terrorhandlingar som begåtts mot dem”.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI stöder uttalandet från iranska motståndsrörelsens valda president, Maryam Rajavi samtidigt som vi välkomnar UD:s åtgärder att kalla in den iranska ambassadören för att protestera mot det ökade förtrycket i Iran. Förhoppningsvis är detta inledningen på en beslutsammare inställning gentemot prästerskapet i Iran där UD överväger andra alternativ än ”kritisk dialog”, när iranska ledare fortsätter att ignorera omvärldens fördömanden beträffande den fasansfulla människorättssituationen och kraven på en förbättring. 

FFFI uppmanar UD att beakta kompletterande åtgärder i detta avseende i form av riktade sanktioner mot de individer eller organ som ansvarar för det hänsynslösa förtrycket i Iran mot bakgrund av att Sveriges verbala påtalanden under det senaste decenniet inte har förmått prästerskapet att avstå sitt rabiata agerande gentemot sin egen befolkning.

”Sverige har ett ansvar för att i europeisk samverkan bidra till frihet, fred, säkerhet och utveckling i vårt eget närområde och globalt”, sade utrikesministern Carl Bildt när han presenterade regeringens deklaration vid 2011års utrikespolitiska debatt i Riksdagen, onsdagen den 16 februari 2011.

FFFI stöder utrikesministern i hans arbete för fred och frihet samt manar honom att visa handlingskraft, särskilt i tider då både EU och USA har skärpt sina sanktioner mot Iran. Sverige bör följa USA:s exempel genom att införa sanktioner mot iranska topptjänstemän och ämbetsmän för deras roll i kränkningar av mänskliga rättigheter.