rattegang-stockholm-11aug-1988massaker-03

Svensk- och exiliranier håller manifestation och utställning om 1988 års massaker utanför Stockholms tingsrätt, den 11 augusti.