Reportage

Kristna iranier som Mehdi riskerar döden om Sverige utvisar dem till Iran

Att Iran under prästerskapets styre är ett land där etniska och religiösa minoriteter och oliktänkande trakasseras, fängslas, torteras och dödas, är ett faktum och väldokumenterat. FFFI har skrivit och rapporterat om det vid flera tillfällen.

Kristna är en utsatt minoritet i Iran och de får inte öppet utöva sin religion. Apostasi är straffbart med döden i Iran under regimens medeltida sharialagar.

Chefen för regimens så kallade rättsväsende, Ebrahim Raisi, som även är ansvarig för 1988 års massaker på 30,000 politiska fångar i iranska fängelser har tidigare avfärdat kritiken mot regimens människorättskränkningar. Han har framhållit att Iran är ”en islamisk republik” och kommer att styras med sharialagar. Raisi är favorit till att vinna det stundande presidentvalet i Iran, vilket förvärrar det redan allvarliga läget för mänskliga rättigheter i landet, enligt experter, bedömare och aktivister.

Regimen betraktar även konvertering från islam till kristendom som en västerländsk konspiration och ett försök från västvärlden att underminera den Islamiska republiken. Kristna behandlas som andra klassens medborgare likt flera andra religiösa minoriteter i Iran.

Situationen för kristna i Iran blir bara värre med tiden parallellt med att regimen försöker slå ner regimkritiska röster och protester i landet.

Antalet kristna som blir frihetsberövade och döms till långa fängelsestraff har ökat dramatiskt under de senaste åren. Förföljelsen av religiösa minoriteter i Iran har särskilt uppmärksammats av FN:s särskilde Iranrapportör, USA och många människorättsorganisationer.

Religionsfriheten kränks systematiskt i Iran både i lag och praxis. De som konverterar från islam till kristendom diskrimineras både i utbildning och vid anställning. De står inför godtyckligt arrestering samt fängelse, tortyr och annan grym behandling för att de utövar sin kristna tro. Räder mot hemkyrkor förekommer ofta, enligt Amnesty International.

Sverige utvisar trots detta många iranska kristna till Iran. Kristna från Iran som söker skydd och asyl i Sverige på grund av förföljelsen får ofta avslag av Migrationsverket.

Kristna iranier i Sverige i utsatt situation

FFFI har pratat med en av de drabbade som ska utvisas tillbaka till Iran. Det kristna paret Mehdi Farshbaf Azarian och hans fru har bott i Sverige i nio år men ska nu utvisas till Iran efter att ha fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Deras fall har tidigare uppmärksammats av Sveriges Radio i september 2020 och flera tidningar. Mehdi driver även en Facebooksida och en sida på Instagram där han bland annat sprider kristendomen och uppmärksammar kristnas situation i Iran.

“Mina klienter kan utvisas närsomhelst till Iran trots att de tillhör en förföljd minoritet i landet”, säger Mehdis advokat, Terfa Nisebini som tagit sig an fallet ideellt.

“Mina klienter befinner sig i en väldigt utsatt situation. Utan min hjälp hade de inte ens haft juridisk representation”, säger Terfa och tillägger.

“Mina klienter har fått avslag från Migrationsverket och deras fall har prövats i högsta instans som slår fast Migrationsverkets beslut. De ska nu utvisas till Iran, ett land där förtrycket av kristna är omfattande och systematiskt.”

“Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som gäller alla, även mina klienter. Och det innebär att dem måste kunna leva fritt och öppet kunna utöva sin kristna tro, vilket de inte kan gör i Iran utifrån den systematiska förföljelsen av religiösa minoriteter i landet. Frågan blir då om Sverige kan utvisa kristna till Iran under rådande omständigheter i landet. Mina klienter anser inte det och insisterar på att de har tillräckliga skäl att frukta för sina liv och därför rätt att få uppehållstillstånd i Sverige.”

FFFI har ställt några frågor till Mehdi Farshbaf Azarian för detta reportage och frågat honom om hans kristna tro, varför han konverterat till kristendom. Vi har också frågat honom om hur han ser på Migrationsverkets beslut och kristnas situation i Iran. Hans svar följer nedan.

  • Mehdi Farshbaf Azarian i Oppebykyrkan i Nyköping
  • Mehdi Farshbaf Azarian i Oppebykyrkan i Nyköping
  • Mehdi Farshbaf Azarian tänder ljus i Oppebykyrkan i Nyköping

Mehdis fall är akut då han kan utvisas när som helt till Iran

Mehdi jobbade som flygtekniker i Iran och utbildade sig till pilot innan han och hans fru tvingades fly landet. I Sverige har han jobbat ideellt som svenska lärare för invandrare bland hos Röda korset, Kyrkan, ABF och Studiefrämjandet. Han har också jobbat som elevassistent och personlig assistent i Nyköping kommun, där han har bra referenser och hade möjlighet till fastanställning om det inte var för hans situation.

Varför har du konverterat till kristendomen?

Jag föddes i en muslimsk familj. Mina föräldrar var mycket noga med att följa och lyda islam. De fostrade oss barn att noga lära oss alla ritualer, bland annat med dagliga böner och läsning i Koranen. Men det handlade bara om inlärda ord och meningar, och jag frågade mig alltid ”Vem och var är Gud?” Jag hade inget syfte!

Jag var som ett förlorat får och letade efter en mening fram tills att min herde, Jesus Kristus, hittade mig. Han valde mig enligt planen som han hade gjort för mig. Jesus – som gav sitt liv på korset för hela mänskligheten – är kärlek i dess djupaste mening. Jag bad till Jesus och något nytt hände inom mig.

Jesus blev min personlige frälsare och räddade mig från mina synder. Han hörde min röst och besvarar mina böner. Idag läser jag Bibeln så ofta jag kan. Kristus är syndfri och full av visdom och det bästa exemplet för mig. Kristus korsfästes för mina synder för att uppfylla Guds rättvisa och kärlek. Och varje dag ber jag Gud om hans gåva och förlåtelse.

Detta har helt förändrat mina tankar, min vilja och min livsstil. Han gav mig en ny natur, att älska Gud av hela mitt hjärta och att älska min nästa som mig själv. Jag förändrades som människa och blev född på nytt till en bättre version av mig själv.

När kom du till Sverige och varför?

För nio år sedan lämnade jag och min fru Iran av politiska skäl. Vi kom till Sverige den 29 december 2012. Den första tiden i Sverige placerades vi på olika platser och undrade mycket hur vårt fortsatta liv skulle bli. Vi har båda arbetat sedan dess och bidragit till det svenska samhället. Vi bor idag i Nyköping och är en aktiv del av församlingen där. Vi har försökt integrera oss i samhället, vara en positiv kraft och hjälpa människor.

Men över en natt förlorade vi allt det som vi hade byggt upp i nio år efter att Migrationsverket tog tillbaka vårt arbetstillstånd. Vi är under enormt psykisk press, vi får inte arbeta, vi kan inte betala vår hyra, mat och försörjer oss tack vare hjälp från andra, framförallt de i vår församling i Nyköping. Vi har kastats ut från samhället helt, som kriminella. Vårt enda brott är att vi vill leva som kristna. Migrationsverket säger att vi kan gör det i hemlighet i Iran men inte i Sverige. Det känns hemskt, vi skäms så mycket. Vi kan inte göra rätt för oss själva här i Sverige och vi har inget val, vi tvingas till att belasta samhället.

Hur ser kristnas situation ut i dagens Iran, kan de leva och utöva deras religion som vanliga medborgare?

Det råder ingen religionsfrihet i Iran. Om man inte följer de islamiska lagarna och ifrågasätter de styrande mullorna och islam blir man bestraffad. Straffen varierar från piskrapp, långa fängelsestraff och till och med avrättning. Som kristen, särskilt om man konverterat från islam, lever man i konstant rädsla. Du kan bli arresterad när som helst och bli anklagad för allvarliga brott som spionage, brott mot den nationella säkerheten, propaganda mot den Islamiska republiken och konspiration för att störta regimen.

Säkerhetsstyrkorna kan slå till din bostad när som helst, trakassera din familj och dina anhöriga. Myndigheterna kan bestämma att utan någon förklaring konfiskera dina egendomar och tillhörigheter. Det är allmänt känt att apostasi är straffbart med döden i Iran. Att som muslim konvertera till kristendom är en av de värsta syndarna i de islamiska ledarnas och rättsväsendets ögon.

Hur ser du på Migrationsverkets beslut?

Migrationsverkets utredning om fall av asylsökande som har konverterat är mycket ytligt. De säger i sitt beslut att kristna i Iran behöver inte skydd men att de måste utöva sin religion diskret. Hur går det ihop. Att hålla mässa, missionera och sprida Jesus budskap och kärlek är en del av kristendomen, det är det jag vill göra samtidigt som jag lever mitt liv. Men just detta ser de islamiska ledarna som ett försök att underminera den islamiska republiken. Vad Migrationsverket säger till mig är att ge upp din religion så lever du säkert i Iran. Men religionsfrihet är en av de mest grundläggande fri- och rättigheter som en människa har och det bör även gälla oss, kristna.

Varför har du valt att prata med oss?

Jag har uppmärksammat mitt fall på sociala medier och i svenska medier men Migrationsverket vill utvisa mig och min fru trots förföljelsen av kristna i Iran. Vi är nu desperata, vi får inte jobba och kan när som helst utvisas till ett land där de islamiska ledarna ser oss och vår religion som ett hot. Vi kan bli arresterade på flygplatsen och skickat till fängelse.

Därför har jag vänt mig till er som jobbar i opposition mot regimen. Ni har uppmärksammat kristnas öde i Iran tidigare och förstår vad vi går igenom och vad som väntar oss om vi utvisas till Iran. Ni vet hur verkligheten ser ut i Iran under de islamiska ledarna.

Den islamiska regimen respekterar ingen som är annorlunda eller inte tror på deras Islam och styre.

Som kristen måste jag alltid gömma mig, jag kan inte utöva min religion, jag kan inte få jobb om jag är öppen med min kristna tro. Den islamiska regimen ser oss kristna som fiender och övervakar vårt samfund hela tiden, oavsett om man har ledande roll eller inte. Det hör jag från mina kristna vänner i Iran och man läser dagligen rapporter om hur kristna i Iran trakasseras och arresteras, och döms till långa fängelsestraff för att de har valt kristendomen framför islam.

Utvecklingen i Iran under det senaste året visar att förtrycket blir bara mer intensiv och värre vilket ni uppmärksammar aktivt. Ni är de enda som rapporterar om verkligheten i Iran och jag hoppas kunna nå ut till folk som kan hjälpa mig och min fru för vi vill inte tillbaka till Iran där enbart fängelse, förföljelse och tortyr väntar oss.