Engagemang

Fortsatta manifestationer till stöd för folkliga protester i Iran

Svensk- och exiliranier, sympatisörer till Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), samlades på Mynttorget under lördagen för att visa sitt stöd för de folkliga protester som pågår i flera iranska städer. En liknande manifestation hölls även i Göteborg.

Iranska regimen avrättade 16 individer varav tre offentligt och verkställde fem spöstraff under majmånad. Minst 57 fångar i Gohardasht-fängelset väntar enligt uppgifter till FFFI på att deras avrättning ska verkställas.

Regimen och dess säkerhetsorgan har trappat upp sina repressiva åtgärder under de senaste månaderna i ett desperat försök att kväsa de folkliga protester som fortsätter över hela landet. Tidigare i maj öppnade regimens säkerhetsstyrkor eld mot fredliga regimkritiska demonstrationer i den sydvästra staden Kazerun. Regimen blockerade även utan framgång den populära meddelandetjänsten Telegram för att stoppa spridning av nyheter och hindra folkets tillgång till fri information.

Svensk- och exiliranierna krävde att regeringen ska offentligt fördöma regimens kväsning av folkliga protester. De krävde också svenska insatser i både EU och FN för frigivning av alla politiska fångar och de demonstranter som frihetsberövats i samband med senaste tidens protester.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lördagens manifestationer kritiserade även regeringens och UD:s maniska fokus på kärnteknikavtalet och handel med Teheranregimen. Deltagarna uppmanade regeringen att ändra sin skamliga eftergiftspolitik och istället stödja iranska folkets krav på en demokratisk förändring i landet.

Svensk- och exiliranierna i Stockholm och Göteborg uppmanade regeringen att vidta omedelbara åtgärder i FN i samarbete med EU för att införa sanktioner mot Teheranregimens ledare samt ställa dem till svars för deras systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna, i synnerhet beträffande 1988 års massaker på 30.000 politiska fångar.