Folkliga protester

Shirin Ebadi tappar tro på reformer, stöder regimskifte i Iran

Iranska nobelfredspristagaren och människorättsadvokaten Shirin Ebadi säger att hon har förlorat hoppet om reformer i Iran och stöder nu ett regimskifte i landet.

”Reform i Iran är värdelös” berättar Ebadi i en intervju med Bloomberg på torsdagen och tillägger, ”iranska folket är mycket missnöjda med sin nuvarande regering. De har nått den punkten och insett att det nuvarande systemet inte kan reformeras”.

”Iranier vill få bort den högsta andlige ledarens maktställning och västvärlden kan hjälpa dem”, säger hon vidare och understryker att Hassan Rouhani aldrig var en reformist.

”Folket kom ut på gatorna spontant i 70 städer och krävde en folkomröstning. Det är min plikt som människorättsförsvarare att hjälpa vårt folk uppnå dessa mål”, sade hon och underströk att hon inte förespråkar ett militärt ingripande från väst utan vill se ett regimskifte genom det iranska folket.

Ebadi anser att det i nuläget är viktigt att USA etablerar en kommunikationskanal med den legitima och oberoende iranska oppositionen. Hon varnar dock samtidigt för att iranska regimen har etablerat falska icke-statliga organisationer och andra grupper utomlands som verkar oberoende men som i själva verket går regeringens ärende.

Som exempel nämner hon Organization for Defending Victims of Violence som representerar iranska civilsamhället under FN:s MR-råds årliga möte samt National Iranian American Council (NIAC) i USA som leds av Trita Parsi.

Ebadi berättar att hon nu ångrar sitt deltagande i ett evenemang med NIAC i 2011. ”När jag analyserade vad de säger och gör, inser jag att vad de säger är närmare vad regeringen säger än vad folket vill ha”, tillade hon.

Shirin Ebadi föreslår under intervjun att västvärlden ska straffa iranska regimens statliga television IRIB. Riktade sanktioner mot IRIB är ett bra sätt att förlama regimens förmåga att attackera oppositionella och sprida sin propaganda.

Hon påpekar att det var klokt av europeiska företag att inte ingå handelsavtal. ”De är ovilliga att investera i ett land utan politisk stabilitet … Hur ska du kunna lita på en regering när folk demonstrerar och är olyckliga varje dag i flera delar av landet?”, säger hon.

Bloomberg skriver att Ebadis erkännande är ett hårt slag mot de krafter som fortfarande förespråkar en eftergiftspolitik mot regimen i Iran i syfte att uppmuntra reformer i landet.