Motståndsrörelsen

Amerikansk kongressdelegation möte Maryam Rajavi i Paris

En delegation från amerikanska representanthuset mötte Iranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi i Paris på lördagen. Under mötet diskuterade de den senaste tidens folkliga protester mot regimen och utvecklingen i Iran.

”Vårt budskap till iranska regimen idag är att era dagar är räknade, frihet kommer att uppstå i Iran. Det folkliga upproret är inte över. Iranska folket kommer att besegra denna onda kraft. Vi i USA står med er kamp för frihet”, sade Dana Rohrabacher, republikansk kongressledamot från Kalifornien, inför jublande exiliranier som välkomnade den amerikanska delegationen till Iranska nationella motståndsrådets huvudkontor i Paris.

”Varje människa har i sin själ en brinnande längtan att vara fri. Det gör vi alla. Men det goda folket i Iran håller på att förlora sin möjlighet att vara fri. Det är vår uppgift och vårt mål att försäkra att denna brinnande längtan att vara fri uppfylls för alla människor i Iran oavsett vad prästerskapet tycker”, tillade Ted Poe, republikansk kongressledamot från Texas.

Kongressledamöterna Ted Poe, Dana Rohrabacher och Iranska nationella motståndsrådet, NCRI:s valda president Maryam Rajavi vid NCRI:s huvudkontor utanför Paris.

De amerikanska kongressledamöterna uttryckte sitt stöd för iranska folket och ansträngningar från den iranska organiserade oppositionen under mötet i Paris. De fördömde också iranska regimens brutala kväsning av protester i landet.

USA:s regering måste officiellt erkänna att iranska folket förkastar prästerskapets korrupta och repressiva regim i Iran, påpekade den amerikanska delegationen.

Dana Rohrabacher tillade, ”Vi i den amerikanska kongressen och den amerikanska regeringen bör tydligt visa att vi står med iranska folket och inte med prästerskapet som förtrycker dem.”

”Internationella samfundet måste fördöma regimens brutala kväsning av protester i landet och hjälpa iranska folket i deras strävan efter frihet och demokrati som kan säkras endast efter att det styrande prästerskapet har ändrats”, sade konsgressledamoten, Ted Peo.

Han välkomnade även möjligheten att träffa Iranska nationella motståndsrådets valda president för att diskutera och veta mer om de pågående regimkritiska protesterna i Iran.

”Upproret var en vändpunkt för iranska folkets kamp för frihet och demokrati. Slagorden ”Ned med Khamenei”, ”Ned med Rouhani” samt ”reformister, hårdföra, spelet är nu över”, visade tydligt att iranska folket förkastar denna regim i sin helhet”, sade Maryam Rajavi under mötet.

Hon betonade att ”detta uppror kommer att pågå tills dess att prästerskapet faller. Detta eftersom de underliggande faktorer som orsakade protesterna är fortfarande inte lösta och de kommer att förvärras så länge denna regim är kvar vid makten.”

Senare på lördagseftermiddagen medverkade den amerikanska delegationen i en konferens i Paris för att diskutera utsikterna för ett regimskifte i Iran under 2018 samt USA:s och EU:s Iranpolitik.

Hundratals iranier från Europa och USA, däribland flera svensk-iranier, deltog i konferensen. Talarna vid konferensen var amerikanska kongressledamöter, framstående politiker och exiliranier från EU.