Mänskliga Rättigheter

Amnestys årsrapport: Mänskliga rättigheter under attack i Iran

Amnesty International publicerade på torsdagen sin årsrapport för 2017.

”Amnesty International har [i sin årsrapport] dokumenterat allvarliga människorättskränkningar i 159 länder under 2017”, skriver människorättsorganisationen i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Förra året var vår värld djupt involverad i många kriser, med tongivande ledare som spred en mörk vision av ett samhälle förblindat av rädsla. Det uppmuntrade till intolerans – men många fler stod upp för en mer mer hoppfull framtid”, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International i samband med publiceringen.

Rapporten bekräftar att mänskliga rättigheter är under allvarlig attack i Iran och att prästerskapet är en diktatur.

En ny våg av demonstrationer mot etablissemanget, som inte skådats sedan 2009, började i Iran mot slutet av förra året, skriver Amnesty International i sin årsrapport beträffande människorättskränkningar i Iran.

Säkerhetsstyrkor dödade och skadade obeväpnade demonstranter genom att skjuta och använda annat kraftigt våld, enligt rapporter från landet. Hundratals arresterades och sattes i fängelser som var kända för tortyr och annan misshandel, skriver Amnesty International.

Fredliga kritiker däribland kvinnorättsaktivister, fackföreningsmedlemmar, advokater, miljöaktivister, aktivister som förespråkade ökade rättigheter för minoriteter samt de som sökte sanningen om och rättvisa för massavrättningarna under 80-talet, arresterades och sattes i fängelse av myndigheterna i Iran, tillägger rapporten.

Beträffande sociala medier i Iran skriver Amnesty att tjänstemän för rättsväsendet försökte blockera den populära meddelandetjänsten Telegram. Andra sociala medier som Facebook, Google, Twitter och YouTube är fortfarande blockerade.

Religionsfrihet kränktes både i lag och handling i Iran. Regimens systematiska attacker riktade sig mot Bahaier, kristna och medlemmar från andra etniska och religiösa minoriteter.

Enligt rapporten fortsätter regimen använda barbariska straff som piskstraff, amputationer och andra grymma straff.

Rätten till yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet samt religions- och trosfrihet var fortsatt mål för myndigheternas kraftiga förtryck.

Ett stort antal individer som uttryckte sitt missnöje arresterades och sattes i fängelse. Rättegångar i landet är orättvisa på ett systematiskt sätt.

Myndigheterna fortsatte att stödja diskriminering och våld baserade på kön, politiska åsikter, religion, etnicitet, handikapp och sexuell läggning.

Hundratals individer avrättades i Iran varav flera offentligt. Tusentals sitter i dödsceller i väntan på avrättning bland dem flera individer som dömts för brott de hade begått som minderåriga, enligt Amnestys årsrapport.

Läs Amnestys årsrapport för 2017 i sin helhet, här.