Prästmän vill begränsa internet ytterligare för att stoppa protester

Flera högt uppsatta regimtjänstemän har kritiserat internet och beskrivit det som ett hot mot den nationella säkerheten med hänvisning till de senaste folkliga protesterna mot prästerskapet.

Ledande prästmän, Ahmad Jannati, Sadegh Larijani och Ahmad Khatami, med nära kopplingar till den högsta andlige ledaren Khamenei betonade i veckan att den senaste tidens protester och uppror i Iran var direkt relaterad till cyberspace.

Jannati, Expertrådets talman, tillkännagav att Khamenei hade ett möte med ”flera experter inom cyberspace” den 23 januari. ”De hade allvarliga diskussioner kring denna fråga och tanken är att de ska vidta åtgärder”, tillade han.

”Cyberspace är ett slag mot våra liv. Om vi kontrollerade cyberspace tidigare kunde vi hindra den från att gå så fort … och vi skulle inte ha så många problem. Jag har sagt att vi inte kan blockera cyberrymden helt men vi kan begränsa den”, tillade han.

Ahmad Khatami påpekade att ”om cyberspace släpps fri, kommer det att bli problematiskt igen. Tjänstemän bör vara aktsamma när det gäller detta”.

”Expertrådet har varnat för de senaste störningarna i Iran”, sade Khatami, talesperson för Expertrådets styrelse, till reportrar med hänvisning till folkets regimkritiska protester.

”Vi måste vara försiktiga med att sådana fall inte händer igen. Expertrådet är oroliga för cyberspace och är överens om att de som låg bakom senaste tidens oroligheter var internetuppviglare”, tillade han med direkt hänvisning till den senaste tidens landsomfattande uppror.

Sadegh Amoli Larijani, chefen för regimens så kallade rättsväsende betonade att cyberrymden är en känslig fråga under ett möte med en grupp chefer från regimens rättsväsende och åklagare i torsdags, den 25 januari.

Han tillade, ”Cyberspace (internet) i vårt land, som det bedrivs idag, är 100% emot den nationella säkerheten. … Fiender kan inhämta olika information från inom vårt land, och agera mot systemet (regimen) och landets säkerhet genom att ha tillgång till vad allmänheten föredrar samtidigt som de sprider en rad rykten.”

”Vi vill aldrig stänga ner internet men vi säger att vi måste skapa vårt eget säkra tillvägagångssätt för att våra medborgare ska kunna välja”, erkände prästmannen Larijani.

Han uppmärksammade Högsta Cyberspacerådets möte med Khamenei och sade, ”Det här problemet måste lösas så snart som möjligt, och dessutom måste alla säkerhetsorgan ta itu med lokala grupper som samarbetar med fiender och utlänningar i cyberspace.”

Efter den senaste tidens landsomfattande protester i Iran, beskrev regimens myndigheter applikationerna Telegram och Instagram som ett hot mot den nationella säkerheten eftersom demonstranterna använde dessa sociala nätverk för att organisera protester och få ut sitt budskap.