Mänskliga Rättigheter

FN:s 3:e kommitté antar resolution som fördömer MR-brott i Iran

Generalförsamlingens tredje kommitté antog på tisdagen en resolution mot Iran som kritiserar den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Resolutionen, som antogs med 83 röster för och 30 emot, är den 64:e i sitt slag mot iranska regimen i FN:s generalförsamling och FN:s MR-råd. 68 länder avstod från att rösta och lade ner sina röster.

Resolutionen uppmärksammar och fördömer regimens systematiska kränkning av mänskliga rättigheter i Iran och lägger fram flera rekommendationer för att förbättra det alarmerande läget i landet.

Iranska regimen och dess myndigheter kritiserades för grymma tillslag mot aktivister och oppositionella, godtyckliga arresteringar av dubbla medborgare, diskriminering av kvinnor, tortyr, ökade avrättningar, omänsklig behandling av politiska fångar, internetcensur och förföljelse av journalister samt etniska och religiösa minoriteter i vad som har blivit en årlig rutin i FN:s generalförsamling.

Resolutionen uppmanar iranska regimens regering ”att inleda en omfattande process för att ställa förbrytare till svars som ett svar på alla fall av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna däribland de fall som berör Irans rättsväsende och säkerhetsorgan” samt ”… agera för att stoppa straffrihet för sådana brott”.

Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, välkomnade resolutionen i ett uttalande på tisdagen.

”Det är dags för det internationella samfundet och FN:s säkerhetsråd i synnerhet att vidta effektiva och praktiska åtgärder mot den religiösa fascism som styr Iran för dess flagranta och systematiska människorättskränkningar i landet, särskilt grymma avrättningarna som verkställs på godtyckliga grunder och i grupp”, sade hon med hänvisning till 1988 års massaker av 30.000 politiska fångar som uppmärksammades av FN:s särskilda Iran rapportör i hens senaste rapport som utgör grunden för den antagna resolutionen.