Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Åtta avrättade och över 100 arresterade i Iran inför presidentvalet

Iranska regimen avrättade åtta fångar, däribland två kvinnor, genom hängning i Gohardasht-fängelset vid gryningen, den tredje maj.

De avrättade kvinnorna transporterades till detta fängelse från fängelset i Gharechak Varamin medan de andra offren flyttades till isoleringsceller från andra avdelningar i Gohardasht-fängelset, den 29 april, innan massavrättning.

Enligt rapporter från Iran, verkställde regimen även en avrättning den första maj i staden Hamedans centrala fängelse.

Iranska regimens repressiva säkerhetsorgan arresterade 20 medlemmar från Irans arabiska minoritet i samband med ett tillslag i staden Shushtara, den 25 april.

Rapporter från Iran gör också gällande att regimens repressiva säkerhetsorgan har arresterat minst 106 individer, mesta dels ungdomar, mellan den 30 april och den andra maj, i städerna Ahwaz, Abadan och Qom.

Massarättningen och ökade arresteringar i landet kommer inför det stundande skenvalet i Iran och visar regimens rädsla för det växande folkliga missnöjet med prästerskapet. Regimen tar till dessa repressiva åtgärder, särskilt riktade mot unga, i ett desperat försök att förhindra folkliga protester och kväsa regimkritiska demonstrationer i samband med valet.