Opinion

Kohandel med iranska regimen är inte längre en hållbar politik

Dagens Nyheters USA korrespondent Sanna Torén Björlings stora reportage i DN den nionde mars ”Svensken Trita Parsi vill rädda arvet efter Obama i USA” presenterar en partisk och selektiv bild av Iran-amerikanska rådet (NIAC) och dess grundare Trita Parsi.

Reportaget utelämnar tyvärr en av de främsta farhågorna med denna organisation. Enligt undersökande journalister, exiliranier och vissa experter är NIAC en ”oregistrerad” lobbyorganisation för iranska regimen i USA och Teheranregimens främsta röst på Capitol Hill.

Sanna Torén Björling jobbade med reportaget sedan januari och en enkel undersökning hade visat just detta. Det är beklagligt att DN:s USA korrespondent väljer att inte rapportera om dessa uppgifter.

Noterbart är att den kongressledamot som DN-reportaget inte namnger men hävdar ha öppnat dörren för Trita Parsi i USA genom att erbjuda honom en praktikplats på Capitol Hill är tidigare republikanska ledamoten från Ohio, Bob Ney. Han var delaktigt i försök att sälja flygplansdelar till Iran i strid mot amerikanska sanktioner i 2006 och dömdes i 2007 till 30 månaders fängelse anklagad för korruption.

Det är ingen hemlighet att Trita Parsi och NIAC har genom sin verksamhet främst strävat efter att lätta trycket på iranska regimen och dess terrorstyrka revolutionsgardet.

Trita Parsi försökte tysta en iransk-amerikansk undersökande journalist Hassan Daioleslam som avslöjade hans lobbyaktiviteter för Teheranregimens räkning.

”Efter 4,5 års laglig strid, ogillade Washington DC:s distriktsdomare John Bates, Trita Parsis anklagelser mot mig. Deras stämningsansökan anklagade mig för förtal för mina artiklar och rapporter som avslöjade att Trita Parsi och hans verksamhet i NIAC [faktiskt är] lobbyverksamhet för den iranska regimen och deras intresse i USA”, sade Hassan Dai till FFFI, den 12 september 2015.

Distriktsdomaren John Bates avfärdade NIAC:s stämningsansökan mot Hassan Dai och förpliktigade NIAC att betala största delen av rättegångskostnaderna. Än mer oroväckande var att domaren kritiserade NIAC för att ha undanhållit dokument från domstolen som den har begärt att få se under förhandlingarna.

I en intervju med New York Times Magazine förra året berättade president Obamas biträdande nationella säkerhetsrådgivare för strategisk kommunikation, Ben Rhodes, om hur administrationen arbetade med icke-statliga organisationer, experter och även mottagliga reportrar för att bygga upp ett stöd för kärnteknikavtal. Avtalet begränsade iranska regimens olovliga kärnteknikprogram i utbyte mot internationella sanktionslättnader.

”Vi skapade en ekokammare”, erkände Rhodes i intervjun och tillade att ”utomstående grupper som [stiftelsen] Ploughshares Fund” hjälpte till att bära fram administrationens budskap på ett effektivt sätt.

Stiftelsen finansierade enligt Associated Press (AP) nyhetsmedier, reportrar, föreningar och tankesmedjor som hjälpte Vita huset vilseledda den allmänna opinionen och kongress om Iranavtalet. NIAC var en av de organisationer som fick bidrag från Ploughshares Fund och fick över 281.000 dollar (ca 2.34 miljoner kr) i bidrag, rapporterade AP den 21 maj 2016 med hänvisning till stiftelsens årsrapport.

Det är känt att Trita Parsi stod i regelbunden kontakt med olika representanter för iranska regimen, bland andra dess tidigare FN-ambassadör i New York och regimens nuvarande utrikesminister, Javad Zarif.

Sedan Trump-administrationen tog över har NIAC och Trita Parsi förlorat sin privilegierade position i Vita huset och deras linje om fortsatt kohandel med Teheranregimen får inte längre gehör hos högt uppsatta amerikanska tjänstemän. NIAC har därför valt att ändra kurs och omvandlat sin organisation till en av de starkaste ”motståndarna” till president Trumps inreseförbud under förevändning att motverka ”diskriminering av muslimer” i USA.

Den undersökande journalisten, Hassan Dai, avslöjade nyligen på Twitter den verkliga motiven bakom NIAC:s beslut att ändra kurs nämligen att ge organisationens lobbyverksamhet en ”mer mänsklig ansikte”.

Det är inte första gången som svenska journalister försöker lyfta fram Trita Parsi som en ”erkänd Iranexpert i Washington” och presentera honom som ”exiliraniers enda röst” i Iranfrågan.

De svensk-iranier som inte delar Parsis förvrängda och egennyttiga analyser ignoreras systematiskt och får aldrig chansen i media att lägga fram sina argument för en hårdare linje mot iranska regimen. Istället stämplas dessa röster ständigt som krigshetsare av svenska journalister och som rasister av ministrar, i linje med NIAC:s agenda, när de kritiserar eftergiftspolitiken mot iranska regimen, det bristfälliga kärnteknikavtalet eller kräver en mer beslutsam politik gentemot terrorstyrkan, revolutionsgardet.

Sanna Torén Björlings stora reportage om Trita Parsi i DN är ytterligare ett bevis på detta.

Sådana reportage skadar folkets förtroende för mainstream media ytterligare. Det strider dessutom mot DN:s egna riktlinjer för kvalitetsjournalistik där trovärdighet och opartiskhet sägs vara centrala värden.

En sådan attityd skadar den allmänna debatten i Sverige kring en sådan viktig fråga som Iran. Den behöver förändras särskilt idag då prästerskapet i Iran fortsätter sina provocerande handligar i Persiska viken, provskjuter ballistiska robotar medan avrättningar och godtyckliga arresteringar ökar i landet. Med detta oacceptabla beteende framstår iranska regimen inte bara som ett hot mot iranska folket och deras demokratiska aspirationer utan även mot stabilitet och demokratiutveckling i Mellanöstern.

Referenser:

Stort bakslag för Trita Parsi i USA

Klicka för att komma åt SanctionsOpinion.pdf

AP: Grupp som hjälpte sälja Iranavtalet finansierade även media

http://bigstory.ap.org/article/1ae422c0f5f049a6bec670769de41b82/group-helped-sell-iran-nuke-deal-also-funded-media

Vita huset missledde allmänheten och kongressen om kärnteknikavtalet med Iran

Inne i Vita husets ”pro-iranska ekokammare”

Olämpligt att välja Trita Parsi som sommarpratare

http://english.iranianlobby.com/