Mänskliga Rättigheter

FN:s Iranrapportör: förändring i Iran kräver att klimat av rädsla hävs

FN:s särskilde rapportör för Iran, Asma Jahangir, uppmärksammade politiskt förtryck, avrättningar och tortyr i Iran under sitt anförande i samband med att hon presenterade sin rapport till FN:s MR-råd i Genève på måndagen.

Politiska aktivister utsätts för påtryckningar, fångar utsätts för tortyr och andra grymheter och individer avrättas i en oroväckande takt, sade Jahangir i sitt tal och presenterade en blek bild av situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

Hon beklagade att iranska regimen fortsätter att verkställa omänskliga straff som amputationer och beröva synen.

Hon lyfte också fram flera enskilda fall av samvetsfångar som sitter frihetsberövade under fruktansvärda förhållande och får utstå grymma repressalier i regimens fängelser för sina MR-aktiviteter.

FN:s särskilde rapportör för Iran uppmärksammade samvetsfången Maryam Akbari Monfareds fall och uttryckte sin oro för hennes situation. Maryam, som redan avtjänar ett 15 års fängelsestraff, har utsatts för repressalier och förvägrats medicinskt vård efter att ha lämnat in ett klagomål och krävt att myndigheterna startar en officiell utredning kring massavrättning av politiska fångar, däribland hennes syskon, under sommaren 1988, enligt Amnesty International.

”Alla rapporter tyder på en ökad kontroll över medborgarna och att det demokratiska utrymmet är starkt begränsat”, sade Asma Jahangir, i sitt tal till FN:s MR-råd i Genève.

Hon uttryckte dessutom oro över det statliga trycket på mediearbetare och iranska etablissemangets försök att censurera [medier och internet].

”Minst 24 journalister, bloggare och sociala medieaktivister har enligt rapporter arresterats eller dömts för sina fredliga aktiviteter ” sedan december förra året, sade hon i en skriftlig rapport som släpptes den sjätte mars.

Rapporten uttryckte djupt oro över ökade antal avrättningar i Iran där minst 530 individer avrättades under förra året däribland fem ungdomsbrottslingar. 156 individer har avrättats under årets tre första månader, enligt samma rapport.

Hon uppmanade iranska regimen att omedelbart och villkorslöst införa ett förbjud mot dödsstraff mot minderåriga samt omvandla alla sådana domar. Hon upprepade dessutom uppmaningen från sin föregångare och kallade för ett moratorium mot dödsstraff.

FN:s särskilde rapportör för Iran lyfte fram förföljelsen och diskrimineringen av kristna, bahaier och andra religiösa och etniska minoriteter i Iran och uttrycket allvarlig oro över deras situation.

Asma Jahngir uppmärksammade även det växande problemet med barnäktenskap i Iran och uppmanade myndigheterna att förbjuda detta. Enligt Teheranbaserade Föreningen för Försvar av Barns rättigheter”, utgör barnäktenskap cirka 17 procent av alla äktenskap i landet.

Hon sade att hon var förfärad över att iranska regeringens svar inte tog upp allvarliga farhågor om situationen för mänskliga rättigheter som FN:s särskilde Iranrapportör uppmärksammade i sin rapport.

Asma Jahngir avslutade sitt anförande med att säga ”varje förändring [i landet] kräver att det klimat av rädsla som råder i Iran hävs”.