Opinion

Låt er inte luras igen i Iranfrågan

Trump-administrationen har ett antal utrikespolitiska frågor att ta itu med men ingen av dessa är mer nyanserad och utmanande än att formulera en politik gentemot Iran.

Regimen i Teheran fortsätter att presentera ett politiskt dilemma när det gäller dess kärnteknikprogram, dess strävan att öka sin hegemoniska ställning i regionen, dess växande nätverk av väpnade miliser samt dess missilprogram. En av de viktigaste frågor som denna administration står inför är om förbindelser med Iran och att bedriva en Iranvänlig politik i slutändan kommer att leda till fruktbara resultat, skriver Hassan Dai, människorättsaktivist, politisk analytiker och redaktör för webbsidan Iransk-amerikanska Forum i ett debattinlägg för The Hill.

Han tillägger, ”uppmaningen att öka förbindelserna med Iran och stärka de så kallade ”moderata krafterna” är en av de mest långlivade politiska ståndpunkterna i Washington. Dessa röster väntas växa starkare under de närmaste veckorna när vi närmar oss det iranska ”presidentvalet”, den 18 maj”.

”Utgångspunkten att en vänlig politik kan stärka de ”moderata krafterna” har ständigt återanvänts av ett stort antal Iranexperter i Washington som är förespråkar ökade förbindelser under de senaste tre decennierna … [Men] sökandet efter den illusoriska moderaten i Iran har haft betydande och strategisk påverkan på USA:s tidigare och nuvarande Iranpolitik”, skriver Dai i en uppenbar kritik mot de röster i USA som förespråkar en eftergiftspolitik.

Han varnar Trump-administrationen att USA:s misslyckande att under de senaste tre decennierna utveckla, implementera och upprätthålla en sammanhängande, balanserad och försiktig politik gentemot Iran har haft förödande konsekvenser.

”En grundläggande orsak till denna förvirring har varit omfattande illusorisk uppfattning av hur Irans interna fraktioner funkar och den verkliga kraften bakom de så kallade moderata krafterna”, tillägger han.

Han avslutar sin argument för en mer principfast politik gentemot Teheranregimen och skriver ”ett kort tillbakablick på historien om förbindelser med [iranska] regimen ger överväldigande bevis för att en sådan politik är inte bara fruktlös utan även baserad på illusion och saknar helt historiska meriter”.

Läs Hassan Dais debattinlägg på The Hills hemsida, här…