Mänskliga Rättigheter

FN:s kommitté och EU kritiserar Iran över mänskliga rättigheter

En FN:s kommitté uppmanar iranska regimen att upphöra med tvångsförsvinnanden och godtyckliga frihetsberövanden, rapporterar Associated Press (AP) på tisdagen från FN:s högkvarter i New York.

Generalförsamlingens människorättskommitté uttryckte djup oro över allvarliga restriktioner i tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet i Iran.

Den uttryckte även oro över den alarmerande ökningen av antalet dödsstraff i landet och uppmanade regimens myndigheter att ta bort lagar och praxis som kränker kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

Kommittén godkände åtgärden på tisdagen genom en omröstning med 85 röster för och 35 emot medan 63 länder avstod från att rösta.

EU kritiserade också ökade antal avrättningar i Iran trots Rohanis löften om ”reformer” i ett uttalande på måndagen.

”Rådet noterar löften från Irans president att förbättra de mänskliga rättigheterna i landet. Det är emellertid fortfarande oroad över situationen för de mänskliga rättigheterna, i synnerhet över den frekventa användningen av dödsstraff däribland mot unga och narkotikabrottslingar. EU motsätter sig användningen av dödsstraff i alla sammanhang”, sade EU-ländernas utrikesministrar i det gemensamma uttalandet tillsammans med EU:s utrikeschef, Federica Mogherini.

”Rådet understryker behovet av att garantera lika rättigheter för kvinnor och personer som tillhör minoriteter däribland etniska och religiösa minoriteter, respekt för yttrande-, mötes- och föreningsfrihet samt implementera de fördrag som Iran har undertecknat samt ansluta sig till de konventioner som det ännu inte har antagit.”, tillade EU:s uttalande med indirekt hänvisning till regimens avrättning av ungdomsbrottslingar i strid mot internationell rätt och konventioner som Iran har anslutit sig till.

”[Rådet] uppmanar också Iran att samarbeta med och låta FN:s särskilda rapportör att besöka landet”, säger uttalande.