Andra nyheter

Drogmissbruk bland kvinnor i Iran ökar dramatiskt

Drogmissbruk bland kvinnor i Iran ökar dramatiskt och är idag ett stort samhällsproblem. Det erkänner Ali Moyedi, överdomare vid iranska regimens narkotikabyrå i en intervju med statliga nyhetsbyrån Mehr News Agency, den sjunde september.

”Från 1.350.000 narkomaner generellt sett är 10 procent kvinnor. Antalet har fördubblats i jämförelse med vår tidigare uppskattning”, sade han.

”Det vi idag står inför när det gäller narkotikamissbruk är förändringstakten i antalet kvinnor som dras till missbruk. Denna förändringstakt är anledningen till att vi idag står inför detta problem”, tillade han utan att närmare gå in på de verkliga orsakerna bakom detta stora samhällsproblem.

Rasoul Khezri, ledamot i iranska regimens parlament, erkände nyligen att uppemot 10 miljoner människor i Iran (ca 13 procent av befolkningen) kämpar med narkotikamissbruk.

”Även om inflationen har bidragit till att priset på samtliga varor ökat så har priset på den dödliga drogen, Metamfetamin, minskat avsevärt”, sade han.

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) påpekade i ett uttalande av den 27 augusti i år att ”källan till distribution av droger i iranska fängelse är revolutionsgardet och institutioner under den högsta andlige ledaren, Khameneis kontroll.”

”Intäkterna från sådan olaglig verksamhet går till att finansiera terrorism och sprida deras fundamentalistiska ideologiska agenda”, sade NCRI i sitt uttalande som också fördömde avrättningen av 12 fångar anklagade för narkotikabrott.

En konfidentiell rapport från FN, som Wikileaks fått tag på och publicerat, påpekar att iranska regimen kan vara den största drogkartellen i världen (hemlig telegram från amerikanska ambassaden i Baku, den 12 juni 2009).

FFFI rapporterade den 18 maj 2014 att revolutionsgardet beräknas tjäna över 20 miljarder kronor årligen på narkotikasmuggling.

I mars 2012 införde USA sanktioner mot General Gholamreza Baghbani, en ledande medlem i revolutionsgardets Quds-styrka, för narkotikasmuggling.