Opinion

Norges utrikesminister bör påtala MR-brott under Iranbesök

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) fördömer norska utrikesministerns beslut att besöka Iran under en tid då regimen trappar upp den inhemska kväsningen.

Under augusti månad har närmare 50 personer däribland över 20 sunnimuslimska iranier blivit avrättade i landet, vilket FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och EU kritiserade nyligen. Det finns också rapporter om att offren var utsatta för tortyr innan de avrättades.

Dessa avrättningar äger rum medan myndigheterna arresterat fler individer med dubbla medborgarskap och andra iranska aktivister under vaga säkerhetsrelaterade anklagelser.

Enligt rapporter från Iran avrättade regimen fem personer genom offentliga hängningar på onsdagen, den 17 augusti, samma dag som den norska utrikesministern, Børge Brende, landar i landet för möten med högt uppsatta tjänstemän för prästerskapets regim.

Amnesty International sade nyligen att iranska myndigheter har intensifierat sitt förtryck av kvinnorättsaktivister i landet under årets första sex månader. ”Revolutionsgardet har sedan januari 2016 kallat in över ett dussin kvinnorättsaktivister i Teheran för långa, intensiva förhör och hotat dem med fängelse för brott mot den nationella säkerheten”, sade Amnesty och hänvisade till en egen granskning.

Amerikanska utrikesdepartementets årliga rapport om läget för religionsfriheten i världen i 2015 framhåller att kristna, bahaier och andra religiösa minoriteter i Iran är utsatta för systematisk förföljelse, arrestering och omfattande trakasserier. Rapporten säger vidare att iranska regimen fortsätter att avrätta individer under den godtyckliga brottsrubriceringen ”krigföring mot Gud (moharebeh)”.

Samtidigt har en ny ljudupptagning från ayatolla Montazeri, regimens näst högt uppsatta prästman vid 1988 års massaker av politiska fångar, släppts i Iran där han under ett möte med högt uppsatta regimtjänstemän kritiserar deras beslut att avrätta regimkritiker, oppositionella unga flickor och gravida kvinnor vid den tiden. Han beskriver massakern som prästerskapets största brott sedan det tog över makten i Iran vilket iranska regimen fortsätter att förneka än idag trots de nya bevisen.

Den norska utrikesministerns Iranbesök kommer således helt olägligt och kan skicka fel signaler till Teheranregimens ledare om att Norge prioriterar ekonomiska intressen framför mänskliga rättigheter.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) hade föredragit att den norska regeringen visat ett bättre omdöme och skjutit fram utrikesministerns Iranbesök på obestämd tid mot bakgrund av det ökade förtrycket.

Men den norska utrikesministern, Børge Brende, är av en annan uppfattning och vi uppmanar honom att offentligt påtala regimens människorättskränkningar under sitt besök.

Han borde även göra det klart för regimens tjänstemän att konkreta och verifierbara förbättringar av läget för mänskliga rättigheter i landet, inklusive ett omedelbart stopp för avrättningar, tortyr och godtyckliga arresteringar, är förutsättningar för ökade handelsförbindelser med Norge och Europa.

Utan detta kommer hans Iranbesök att bli en propagandaseger för regimen och ett slag i ansiktet på alla iranska demokratiaktivister.