Mänskliga Rättigheter, Reportage

Amnesty lägger fram bevis på tortyr i iranska fängelser

Iranska regimen ”leker hjärtlöst med samvetsfångars och andra politiska fångars liv genom att neka dem adekvat medicinskt vård, utsätta dem för livsfaror [och] bestående handikapp eller annan oåterkallelig skada för deras hälsa”, det säger Amnesty International i en rapport på måndagen.

En ny rapport från Amnesty International, som publicerades på måndagen den 18 juli, kallad ”Hälsa tagen som gisslan: grym förnekande av sjukvård i Irans fängelser”, målar upp en dyster bild av sjukvården och fångars hälsa i iranska regimens fängelser.

Rapporten lägger fram starka bevis på att regimens så kallade rättsväsende särskilt åklagar- och fängelsemyndigheter medvetet hindrar politiska fångars tillgång till adekvat medicinskt vård.

Denna grymma handling sker i många fall avsiktligt och syftar till att skrämma, straffa eller förödmjuka politiska fångar, eller att tvinga fram ”bekännelser” eller uttalanden ”om ånger” från dem, skriver människorättsgruppen i sin rapport.

”I Iran tar myndigheterna rutinmässigt en fånges hälsa som gisslan och ignorerar hänsynslöst de medicinska behoven hos individer i deras förvar. Att förneka politiska fångar medicinskt vård är grym och helt oförsvarbart”, säger Philip Luther, chef för Amnestys Mellanöstern och Nordafrika program i samband med att rapporten publicerades.

”Fångars tillgång till hälso- och sjukvård är en rättighet som är inskriven i både internationell och iransk lag. När en fånge berövas medicinsk vård orsakar det svår smärta eller lidande och om detta sker avsiktligt för att straffa, hota eller framtvinga en påtvingad ”bekännelse”, utgör detta tortyr”, tillade han.

Rapporten från Amnesty redogör för 18 skrämmande fall där fångar har nekats vård i någon form och därmed löper risk för att drabbas av bestående skador.