Opinion

Aggressivare Iran framstår ett år efter kärnteknikavtalet

Idag, den 14 juli 2016, är första årsdagen av kärntekniköverenskommelsen mellan Teheran och världens sex stormakter där kärnteknikrelaterade sanktioner mot Iran hävdes i utbyte mot att regimen begränsade sitt kärnteknikprogram.

Men iranska regimens aggressiva och lömska beteende sedan förra årets överenskommelse har lämnat lite att fira för omvärlden, i synnerhet Vita huset.

Medan förespråkare hävdar att överenskommelsen har varit framgångsrikt när det gäller att stoppa ett iranskt kärnvapen, avslöjade en rapport från Tysklands federala underrättelsetjänst att iranska regimen har i hemlighet försökt förvärva förbjuden teknik och material.

Rapporten avslöjade att ombud för den Islamiska republiken riktade sig mot tyska företag vars utrustning kan ”användas för kärnvapen samt biologiska och kemiska vapen i ett krig”.

Vidare har regimen fortsatt provskjuta ballistiska robotar, kapabla att bära kärnstridsspetsar, vid flera tillfällen sedan förra årets överenskommelse, vilket FN:s generalsekreterare, västerländska diplomater och Iranexperter menar strider mot överenskommelsens positiva anda om inte den senaste resolutionen från FN:s säkerhetsråd.

Bortsett från denna oroande utveckling sedan förra årets kärntekniköverenskommelse har omvärlden också vittnat ökade inhemsk repression med ökade antal avrättningar och godtyckliga arresteringar av aktivister, journalister och individer med dubbla medborgarskap under påhittade anklagelser som ”spionage”, ”spridning av propaganda mot systemet” och ”brott mot den nationella säkerheten”.

De inhemska människorättskränkningarna kompletteras med ett ökat stöd för Assads dödande i Syrien som hindrat en fredlig läsning på krisen i landet samt ökat stöd för terroristgrupper som Hizbollah och flera olika shiitiska miliser i Irak. Det finns också rapporter om att Houthirebeller i Jemen nu förfogar över roboten Zelzal 3 (Jordbävning 3) som importerats från Iran.

Iranska regimen och dess högsta andlige ledare, Khamenei, hävdar att USA inte har levt upp till sin dela av överenskommelsen trots reporter om Teherans hemliga anskaffande av kärnteknik, oacceptabla beteende på hemmaplan samt destruktiva interventioner i regionen.

Teheranregimen menar att eftersom Irans ekonomi inte har blommat under det senaste året till följd av sanktionslättnaderna, vilket aldrig var en del av förra årets överenskommelse, ”visar” att USA inte har gjort tillräckligt och måste göra mer om Iran inte ska ”bränna avtalet”.

Ett år efter kärntekniköverenskommelsen står det klart att iranska regimen har varken övergett sin jakt på kärnvapen eller avser att moderera sitt grymma beteende på hemmaplan och utomlands.

Detta har bidragit till ökat internationellt stöd för en långsiktig lösning baserat på en demokratisk förändring i Iran genom iranska folket och dess legitima motståndsrörelse. Det stora och partiöverskridande stödet för en sådan lösning visades i Paris den nionde juli i samband med iraniernas största sammankomst för ett fritt och demokratiskt Iran.

Sammankomsten där Iranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi var huvudtalare hade samlat tiotusentals iranier samt hundratals parlamentariker, politiker och personligheter från hela världen.

Denna starka uppvisning till stöd för ett fritt och demokratiskt Iran skakade marken under prästerskapets fötter och dess olika representanter svarade med svordomar, hot och protester mot den franska regeringen av rädsla för att sammankomstens budskap hördes av iranska folket.