Mänskliga Rättigheter

Attack mot Rafsanjanis dotter efter möte med bahaisamfundets ledare

Oenigheter mellan prästerskapets olika fraktioner har trappats upp ytterligare efter att Faezah Hashemi, dotter till regimens tidigare president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, träffade en av bahaisamfundets ledare i förra veckan.

Både Faezeh och hennes far har nu blivit föremål för hård kritik från den konservativa fraktionen som stöder högsta andlige ledaren Ali Khamenei.

Faezeh Hashemi träffade nyligen Fariba Kamalabadi, en av bahaisamfundets ledare som fått permission efter åtta år i fängelse.

De konservativa krafterna beskriver ”vänskapliga relationer med medlemmar från den missriktade bahaisekten” som ”förräderi mot islam och den islamiska revolution” och har uppmanat Ali Akbar Rafsanjani att tillrättavisa sin dotter.

Ett foto som sprids på sociala medier visar Faezeh Hashemi i sin vanliga svarta chador bredvid Fariba Kamalabadi och hennes familj som inte bär slöja.

Flera tunga konservativa prästmän, däribland chefen för iranska regimens så kallade rättsväsende, Sadegh Amoli Larijani, gick på måndagen till hård attack mot Hashemi Rafsanjani. De ifrågasatte hans dotters stöd för bahaiers rättigheter och beskrev hennes möte som ett angrepp mot islam.

Faezeh Hashemi har försvarat sina handlingar med att bahaier har ”rätt att åtnjuta samma medborgerliga rättigheter som andra i landet, men att de nekas tyvärr de mest grundläggande rättigheterna.”

Iranska regimens högsta andlige ledare har bestämt att relationer med bahaier är förbjudet. Detta eftersom den islamiska republiken inte erkänner bahai-tron som en legitim religion och medlemmar från dessa samfund möter systematisk förföljelse och diskriminering i prästerskapets Iran.