Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iransk aktivist har påtvingats ”oskuldstest”

atenaDet fascistisk religiösregimen i Iran har påtvingat den iranska artisten och människorättsförsvararen Atena Farghadani för ”oskuldstest” och graviditetstest.

FN:s generalsekreterare i sin rapport i mars 2016 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran uppgav att de iranska myndigheterna bekräftat att Atena utsatts för detta test.

Iranska regimens myndigheter säger att testet gjorts som ett svar på anklagelser på en del webbplatser om sexuella övergrepp mot henne.

Atena dömdes den 1 juni 2015, efter en rättegång som varade mindre än en halv dag, till 12 år och nio månaders fängelse. Hon stod bland annat anklagad för “sammansvärjning mot den nationella säkerheten”, “förolämpning av parlamentsledamöter genom målningar” och “spridande av propaganda mot systemet”.

Påtvingade så kallade oskuldstester är ett allvarligt brott mot folkrätten och bryter mot kvinnors och flickors rätt till kroppslig integritet, värdighet och integritet.

I Irans islamiska strafflag, som antogs i maj 2013, finns flera vagt formulerad ”brott” som de ovannämnda. Dessa används ofta för att hindra fredligt utövande av rätten till yttrande-, förenings- och mötesfrihet. Sådana lagar och praxis bryter mot Irans internationella åtaganden, bland dem artiklarna 19, 21 och 22 i Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som garanterar rätten till dessa friheter.