Opinion

Om Iran vill ha tillgång till dollar måste det skärpa sina handlingar

Iran nekas tillträde till USA:s finansmarknad och förbjuds att genomföra transaktioner i amerikanska dollar, inte på grund av Irans kärnteknikprogram, utan snarare på grund av Irans missbruk av sitt eget finansiella system för att främja terrorism och andra farliga aktiviteter, skriver två amerikanska senatorer, Marco Rubio (R-Florida) och Mark Kirk (R-Illinois), i en debattartikel för Fox News på torsdagen.

Kärnteknikavtalet ändrar inget av detta eftersom Iran förblir världens främsta statliga sponsor av terrorism och dess program för ballistiska robotar samt relaterade vägar för spridning och penningtvätt fortsätter att blomstra, vilket tjänstemän från administration erkänner, tillägger de republikanska senatorerna.

Tillgång till amerikanska dollar är inte en internationell rätt. Men om Teheran vill ha tillgång bör ansvaret ligga helt på Irans axlar att skärpa sina handlingar och minska den risk som Irans farliga verksamhet utgör mot den globala finansvärlden, konstaterar senatorerna.

Läs senatorernas debattartikel, här …