Andra nyheter, Nyheter

Terroroffer vinner mot Iran i högsta domstolen

USA:s högsta domstol bekräftade på onsdagen en dom som ger anhöriga till offren för terrorattacker sponsrade av iranska regimen rätt att konfiskera närmare två miljarder dollar (16.2 miljarder kr) från Irans frysta tillgångar, det rapporterar flera amerikanska medier idag.

Högsta domstolen bekräftade domen från federala domstolen på onsdagen med sex röster för och två röster emot till förmån för anhöriga till 241amerikanska marinsoldater som dog i en terrorattack i Beirut samt familjer till offren för andra attacker som domstolar har länkat till Iran.

Domare Ginsburg som skrev yttrandet avvisade ansträngningar från iranska regimens centralbank ämnad att undkomma tidigare domstolsbeslut som gav offrens anhöriga rätt till skadestånd för sina förluster. Pengarna finns idag på ett konto som administreras av federal domstolen.

Regimens centralbank klagade över att kongressen har inskränkt den federal domstolens ansvarsområde när kongressledamöterna i 2012 antog ett lagförslag som stipulerade specifikt att bankens tillgångar i USA ska överlämnas till familjerna.

Men högsta domstolen avfärdade iranska regimens argument medan två av domarna höll med Irans försvar.

Domen berör över 1300 människor bland dem anhöriga till offren för terrordåden mot amerikanska marinkårssoldater i Beirut, 1996 års terrorattack mot Khobar Towers i Saudiarabien som dödade 19 amerikanska soldater samt andra attacker som utförts av grupper med kopplingar till iranska regimen.

Liberala demokrater och konservativa republikaner i kongressen, liksom Obama-administrationen, har backat familjerna i frågan.