Opinion

ISJ: En studie av 2016 års val i Iran

De två ”valen” till parlamentet (Majlis) och Expertrådet i den Islamiska republiken av Iran hölls samtidigt den 26 februari 2016. Bägge valen välkomnades av de flesta västerländska medier som en stor seger för ”moderata krafter” eller ”reformister”, led av president Rohani och hans mentor, tidigare presidenten Rafsanjani.

Enligt denna teori var dessa val ett nederlag för de konservativa krafterna led av högsta andlige ledaren Ali Khamenei, vilket markerar en period av öppning med hopp om sociala framsteg, respekt för mänskliga rättigheter och förnyad ekonomisk tillväxt.

Men hur mycket kan dessa val påverka händelseförloppet och vilka är chanser för några meningsfulla förändringar i Irans politik? Vi har för avsikt att undersöka valprocessen i Iran och dra några slutsatser.

 

WP

Pdf – A Study of 2016 ‘Elections’ in Iran