Nyheter, Senaste nytt

Svenska Akademien kritiserar Irans fatwa mot Salman Rushdie

Svenska Akademien tog avstånd från fatwan mot Salman Rushdie 27 år efter att iranska regimens grundare, Khomeini, utfärdade en fatwa (religiöst dekret) mot författaren och satte ett pris på hans huvud efter hans roman ”Satansverserna” som publicerades 1988.

Svenska Akademien har genom åren benhårt vägrat att befatta sig med politiska skeenden, en hållning man ofta duckat bakom när kritik riktats mot oviljan att uttala sig till stöd för Salman Rushdie eller andra författare.

I en skrivelse för yttrandefrihet tar Svenska Akademien avstånd från fatwan. Men huruvida skrivelsen skulle innebära en kursändring är en för tidigt ställd fråga säger akademiens tillförordnade ständige sekreterare Tomas Riad.

I Sverige märktes fatwan genom en infekterad strid i Svenska Akademien, där ledarmötena Kerstin Ekman och Lars Gyllensten lämnade sina stolar tomma i protest mot Akademiens vägran att ställa sig bakom en appell till regeringen att ingripa i Rushdiefrågan.

”En anledning till det sena avståndstagandet kan också vara att det nyligen meddelades från Iran att prissumman har höjts med cirka fem miljoner kronor”, säger Mojtaba Ghotbi, pressansvarige för FFFI som välkomnar utspelet.

Flera av iranska regimens statliga medier däribland revolutionsgardets nyhetsbyrå, Fars News, gick nyligen ut och garanterade prissumman till den som dödar Salman Rushdie enligt Khomeinis fatwa.