Nukleärt, Nyheter

Iranavtal träder i kraft – sanktionerna hävs

IAEA bekräftar att Iran uppfyllt sina åtaganden i kärnenergiavtalet med stormakterna. Sanktionerna kan nu hävas.

Iran har undanröjt möjligheterna att få fram plutonium till kärnvapen och dessutom hällt betong i kärnan i tungvattenreaktorn i Arak.

USA, som länge hävdat att Iran har haft för avsikt att framställa kärnvapen, är ett av de länder som varit pådrivande i processen.

På mötet presenterades det internationella atomenergiorganet IAEA:s rapport. Senare görs ett gemensamt uttalande om att avtalet träder i kraft, sade Zarif till nyhetsbyrån Irna i Wien.

Sanktionerna har utestängt Iran från det globala finanssystemet och medfört ekonomiska svårigheter för landets invånare.