FMRIran fördömer missilangreppet mot frihetskämpar i Camp Liberty

Torsdagen 29 oktober 2015 utsattes Camp Liberty i Irak för en brutal missilangrepp. Attacken mot obeväpnade invånare genomfördes av Iranska regimen och krävde 23 dödsoffer och lämnade många skadade.

Camp Liberty är hemvist för iranska frihetskämpar. De kämpar emot prästerskapets styre och för ett demokratiskt och fritt Iran. De kämpar för fred, frihet, rättvisa och jämlikhet. De kämpar för alla människors lika värde oavsett religion, etnicitet och politisk tillhörighet. Angreppet mot Camp Liberty är därför ett angrepp mot alla som kämpar för mänskliga fri och -rättigheter.

Camp Liberty  som ligger nära Baghdads flygplats lovades vara en ”transitboende” för iranska oppositionella. USA och FN garanterade  invånarnas säkerhet under vistelsen. De garanterade Också en snabb förflyttning från Irak.

Våra frihetskämpar lämnade Camp Ashraf  som hade varit deras hem i 25 år för Camp Liberty år 2012. Sedan dess har de angripits flera gånger av iranska regimen och dess lakejer i Irak och flera har dödats eller skadats.

USA och EU har svikit alla sina löften. Det blev aldrig någon förflyttning från Irak och iranska regimens övergrepp fortsätter dagligen.

USA och FN måste leva upp till sina ansvar och skydda våra frihetskämpar mot iranska regimens övergrepp. De måste se till att iranska regimen ställs till svars för alla sina brott mot mänskligheten.

Våra frihetskämpars ståndaktighet  i Camp Liberty är en inspirationskälla för alla som kämpar för ett fritt och demokratiskt Iran.

Vi uppmanar Svenska regeringen att offentligt och skarpt fördöma iranska regimens attack mot obeväpnade människor i Camp Liberty.

Svenska regeringen kan och ska fördöma prästerskapets brott mot mänskliga rättigheter i och utanför Iran

Föreningen för försvar av mänskliga rättigheter i Iran

Stockholm 30 oktober 2015