​Lärarförbundet protesterar mot fängslande av iranska lärare

Iranian_teachers_w_names2I ett protestbrev  till Irans president, regering och FN-delegation protesterar svenska lärarförbundet mot fängslande av iranska lärare.

Lärarförbundet fördömer den senaste vågen av arresteringar och fängslanden av lärare på falska grunder, skriver lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand den 10 oktober.

Lärarförbundet kräver att Irans regering följer internationella konventioner och respekterar rättigheterna för iranska arbetare till mötes-yttrande- och föreningsfrihet. Iranska fackföreningar bör tillåtas att spela sin roll i ett klimat fritt från våld, påtryckningar eller hot av något slag.

Läs mer...