Motståndsrörelsen, Nyheter

Int. dagen mot dödsstraff: Konferens i Paris mot ökade avrättningar i Iran

Paris – FFFI friade Internationella dagen mot dödsstraff genom att delta i en konferens i Paris för att uppmärksamma ökade antal avrättningar i Iran samt uppmana internationella samfundet, USA och EU, att agera mot prästerskapets förtryck och vidta konkreta åtgärder i syfte att pressa regimen till att stoppa avrättningar och frige samtliga politiska fångar.

Talarna inför konferensen i Paris var Iranska nationella motståndsrådets valda president Maryam Rajavi, Pumla Makaziwe ”Maki” Mandela, Nelson Mandelas dotter, Rama Yade, Frankrikes före detta minister för mänskliga rättigheter, brittiska parlamentsledamöterna David Jones och Mark Williams, Henri Leclerc, en av Frankrikes främsta människorättsadvokater, Gilbert Mitterrand, med flera.

Detta bildspel kräver JavaScript.

FFFI sände också direkt från konferensen samtidigt som andra medlemmar firade Internationella dagen mot dödsstraff genom en manifestation i Stockholm för att protestera mot regimens avrättningar.

Maryam Rajavi hyllade i sitt tal de modiga politiska fångarna i regimens fängelser som representanter för iranska folkets kamp och ståndaktighet.

”Vi tror att regimens lag om vedergällning är omänsklig och vår plan för framtida Iran är att avskaffa prästerskapets religiösa dekret”, tillade hon.

Maryam Rajavi framhöll att antalet avrättningar i Iran har tredubblats under Rohanis tid och att iranska regimen fortsätter att bryta mot Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.

”Iranska regimen avrättar ungdomar medan omvärlden tyst tittar på … vår plan för framtiden är ett Iran utan tortyr och dödsstraff. Avrättningar i Iran måste upphöra. Detta är hela iranska befolkningens krav”, sade hon dagen till ära, när miljoner människor världen över tog en bestämd ställning mot dödsstraff.

Detta bildspel kräver JavaScript.

”På Internationella dagen mot dödsstraff uppmanar jag världen att hjälpa [folket i Iran] för att få ett slut på avrättningar i Iran … vår avsikt är inte att söka revansch från prästerskapet och dess ledare utan vårt mål är att etablera frihet och demokrati i Iran”, sade hon.

Med avseende på situationen i Camp Liberty och iranska regimens senaste komplotter och hot mot lägerinvånarna sade hon i en uppmaning till USA och FN, ”leverera era löften om skydd för Folkets mojahedins medlemmar i Camp Liberty, vilka är det huvudsakliga målet för regimens mordkomplotter under de senaste åren.”

Henri Leclerc, en av Frankrikes främsta människorättsadvokater, underströk i sitt tal att iranska folket har rätt till att motstå prästerskapets envälde och att Europa och Frankrike bör inte sätta ekonomiska intressen framför krav på mänskliga rättigheter.

Pumla Makaziwe ”Maki” Mandela, Nelson Mandelas dotter, uppmanade Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) att inte förlora hoppet och fortsätta sin kamp för frihet i Iran trots att det ibland kan kännas ensamt. ”Avrättningar kan stoppa en idé vars tid är kommen och en nations beslutsamhet att bli fri”, sade hon.

David Jones, konservativ ledamot från brittiska Underhuset, påpekade i sitt tal att Rohani har avrättat 2000 människor under senaste två åren. Han fördömde användandet av dödsstraff i Iran och uppmanade Internationella samfundet att stödja NCRI:s tiopunktsplan för framtida Iran som bland annat förespråkar avskaffande av dödsstraff.

Mark Williams, liberal demokratisk ledamot från brittiska Underhuset, sade att situationen för mänskliga rättigheter i Iran har förvärrats sedan Rohani tillträtt och Camp Liberty [hemvist för iranska oppositionsmedlemmar Folkets mojahedin] blivit attackerat vid tre olika tillfällen.

”Folkets mojahedin är iranska folkets legitima röst och världen måste stödja iranska motståndsrörelsen”, sade Mark Williams.

Gilbert Mitterrand, son till Frankrikes tidigare president Francois Mittrande framhöll i sitt anförande att ”vi i Frankrike stöder Maryam Rajavis strävan att uppnå ett fritt Iran där dödsstraff tillhöra historien.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Farzad Madadzadeh, 29 år, och Paria Kohandel, 18, två politiska fångar som flytt Iran nyligen talade också i konferensen och berättade om sina erfarenheter från regimens grymma fängelser. De framförde även hälsningar från politiska fångar i regimens fängelser under tortyr till NCRI:s ledare Maryam Rajavi och alla de som fortsätter att kämpa för frihet och demokrati i Iran.

Tre unga representanter för iranska samfund i Nederländerna, Storbritannien och Frankrike höll också tal inför konferensen. De fördömde iranska regimens förtryck, avrättningar och uppmanade västvärlden och sina regeringar att inte prioritera affärsrelationer över mänskliga rättigheter i sina kontakter med Teheran. Samtliga betonade att de kommer fortsätta stödja och hjälpa NCRI och dess ledare Maryam Rajavi för att tillsammans med iranska folket åstadkomma en demokratisk förändring i Iran.

Detta bildspel kräver JavaScript.