Nyheter

Demonstration mot Rohanis närvaro i FN

no2rouhaniExiliranier samt förespråkare för ett fritt och demokratiskt Iran planerar en stor protestaktion mot iranska regimens president Hassan Rohani i New York denna vecka när han anländer till staden för att delta i FN:s årliga generalförsamling.

Kampanjen går under namnet Nej till Rohani och ska uppmärksamma och fördöma prästerskapets systematiska användning av avrättningar, som ökat dramatiskt sedan 2013 då Rohani tog över presidentposten.

Parallellt med dessa avrättningar har regimens säkerhetsorgan trappat upp sina repressiva tillslag, i synnerhet i huvudstaden, storstäderna och landets universitet. Detta har lett till ökad förföljelse av aktivister och studenter med en ny våg av arresteringar i landet. Flera fackliga representanter, nätaktivister, journalister, lärare, arbetare och människorättsaktivister har arresterats under den senaste månaden anklagade för att ha underminerat “systemet” och “den nationella säkerheten”.

Dessa repressiva åtgärder syftar till att kväsa det ökade folkliga missnöjet i landet, som senaste månadernas lärar- och arbetarprotester i flera iranska städer, samt förhindra att dessa omvandlas till omfattande regimkritiska protester och demonstrationer.

Protestaktionen i New York, där FFFI också deltar, kommer att uppmana världsledare och internationella samfundet att agera mot offentliga hängningar och politisk-motiverade frihetsberövande i Iran. Deltagarnas uppmaning till FN:s medlemsstater är att pressa iranska regimen till att stoppa alla avrättningar och frige samtliga politiska fångar som ett krav för ökad handel med Iandet.

Deltagarna kommer även att framföra krav på tydliga åtgärder från USA och EU i syfte att hänskjuta iranska regimens systematiska människorättskränkningar till FN:s säkerhetsråd så att de ansvariga ledarna i Tehran kan ställas inför rätta i en internationell domstol.