Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen, Pressmeddelande

FFFI hedrar minnet av massaker av 30000 politiska fångar i sommaren 1988

1988 års massaker av politiska fångar refererar till summarisk massavrättning av 30 000 politiska fångar i iranska regimens fängelser runtom i Iran under endast några månader, sommaren 1988. Huvudsakligt mål för detta grymma brott var medlemmar av iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin (PMOI), men även politiska fångar från andra regimkritiska grupper och kommunistpartiet var avrättade.

Massakern började efter ett religiöst dekret, så kallad fatwa, från prästerskapets grundare ayatolla Khomeini. En kommitté bestående av tre högt uppsatta representanter, som kom att kallas dödskommittén, dömde tusentals politiska fångar till döden enbart på grund av de vägrade erkänna prästerskapets system med en högsta andlige ledare (Velayat-e Faqih).

Iranska regimen och dess olika regeringar under de senaste 27 åren har förnekat och fortsätter att förneka denna massaker. Varje tjänsteman eller individ i Iran som nämner massakern idag straffas omedelbart med fängelsestraff eller avrättning för det vaga brottet ”Krigföring mot gud”.

Hittills har ingen av de ansvariga ställts inför rätta trots att flera av de inblandade är kända och namngivna. Tvärtom har de inblandande i många fall belönats med högre poster inom prästerskapet.

Ett exempel är Mostafa Pour-Mohammadi som iranska regimens president Hassan Rohani utsåg till justitieminister trots att han var högst delaktigt i denna massaker och en av medlemmarna i Khomeinis dödskommittén.

Amnesty International krävde i 2008 att de ansvariga ska ställas inför rätta i en internationell domstol medan exiliranier och offrens familjer har i över två decennier framfört samma krav.

Kanadas parlament erkände denna massaker på politiska fångar som ett brott mot mänskligheten i juni 2013.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran (FFFI) upprepar idag sin uppmaning till riksdagen vid den tiden och uppmanar våra representanter att följa Kanadas exempel, fördöma 1988års massaker på politiska fångar samt erkänna denna skoningslösa kväsning av regimkritiker som ett brott mot mänskligheten.

Samtidigt med årsdagen för denna massaker uppmanar FFFI regeringen och utrikesminister Margot Wallström att vidta åtgärder inom både EU och FN för att de ansvariga ska ställs inför rätta i en internationell domstol så att prästerskapets offer och deras familjer får rättvisa.