Nyheter

Över 220 EU-parlamentariker stöder demokratisk förändring i Iran

Över 220 EU-parlamentariker uttryckte på måndagen stöd till Iranska nationella motståndsrådets tiopunktsplan för en demokratisk förändring i Iran.

”Vi uttrycker vår solidaritet med iranska oppositionsledaren, Maryam Rajavis tiopunktsplan för framtida Iran som efterlyser en demokratisk, pluralistisk republik baserad på allmän rösträtt, yttrandefrihet, avskaffande av tortyr och dödsstraff, separation mellan religion och stat, oberoende rättsväsende, respekt för FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, respekt för minoriteters rättigheter, fredlig samexistens i regionen samt ett kärnvapenfritt Iran”, säger EU-parlamentarikerna i ett uttalande som de undertecknat och skickat till EU:s utrikespolitiske chef, Federica Mogherini.

Maryam Rajavi är tillträdande president för Iranska Nationella motståndsrådet (NCRI) en bred koalition av demokratiska iranska organisationer, grupper och personligheter.

Parlamentsledamöterna fördömde grova brott mot de mänskliga rättigheterna i Iran och uppmanade iranska regimen att ”stopp avrättningar, frige politiska fångar, upphöra med kvinnoförtrycket samt respektera iranska folkets fri- och rättigheter.”

EU-ledamöterna kräver också att ”Iran genomför samtliga resolutioner från FN:s säkerhetsråd när det gäller landets kärnteknikprogram, svarar på samtliga utestående frågor från Internationella atomenergiorganet (IAEA) samt accepterar påträngande inspektioner av alla militära och icke-militära anläggningar i landet.”

Undertecknarna av uttalandet uttrycker även en ”växande oro” över iranska regimens ”destruktiva inblandning i regionen”.

”Iran står i centrum för dagens kris i regionen och är inte en del av lösningen. Om fundamentalism och extremism ska utrotas i den här regionen, bör Irans destruktiva inblandning stoppas”, tillägger ledamöterna.

Uttalandet betonade också oro över de repressiva åtgärderna mot medlemmar av iranska oppositionsgruppen bosatta i Camp Liberty i Irak och och belägringen av deras läger. ”Hittills har 117 dödats på order från [regimen i] Teheran och 25 har plågats till döds på grund av en omänsklig medicinblockad mot lägret”, påpekar ledamöterna i sitt uttalande.