Nyheter

50% av akademiker i Iran har ingen roll i ekonomin

50 procent av iranska akademiker stannar hemma och har ingen roll i landets ekonomiska tillväxt eller produktion, enligt iranska regimens tjänstemän.

Kourosh Parand, biträdande minister för kooperativ, arbete och välfärd sade i den senaste rapporten om läget på arbetsmarknaden för och arbetslösheten bland akademiker i Iran, att ”5.7 miljoner studenter och akademiker i hela landet har idag ingen roll på arbetsmarknaden.”

”Den relativa arbetslösheten för kvinnor är 30,3 procent och 12.9 för män”, tillade han.

”Den högsta arbetslösheten är inom datorbranschen med 27% men även branscherna fiske, skogsbruk och miljö är bland dem drabbade. Den lägsta arbetslösheten finns inom transportbranschen med 1.7 procent”, sade han vidare.

En av de främsta orsakerna till den höga arbetslösheten i Iran är elimineringen av inhemska industrier som är en följd av den utbredda korruptionen i landet under iranska regimen, okontrollerad import samt bristen på skydd för den inhemska industrin mot överdriven import av kinesiska produkter. Detta har i praktiken förstört samtliga inhemska industrier och det skapas således få arbetstillfällen för ungdomar.

En annan faktor är inrättandet av privata universitet som har skapats genom regimens tjänstemän enbart för ekonomiska vinster. Trots de höga årsavgifterna är certifikat och examen från dessa universitet i praktiken värdelösa och inte giltiga i många akademiska miljöer.