Nyheter

Obama lovar Gulfstaternas militärt stöd

USA kommer att försvara sina allierade vid Persiska viken om de utsätts för militära hot, utlovade president Barack Obama vid att toppmötet mellan USA och länderna vid Persiska viken, rapporterar Reuters från toppmötet på Camp David.

President Obama stod under torsdagen värd för ett sällsynt toppmöte med de sex nationerna i gulfstaternas samarbetsråd (GCC) på Camp David för att diskutera situationen i regionen, de arabiska ländernas oro över det kommande kärnteknikavtalet med iranska regimen samt dess destruktiva roll i Mellanöstern.

”USA och de sex medlemmarna i GCC motsätta sig och kommer att arbeta tillsammans för att motverka Irans destabiliserande aktiviteter i regionen”, skrev parterna i ett gemensamt uttalande efter torsdagens toppmöte.

Uttalandet från Camp David tillägger även att ”USA är redo att överväga användning av militärmakt för att försvara gulfstaterna mot externa attacker.”

Gulfstaterna och i synnerhet Saudiarabien har uttryckt oro över det stundande kärnavtalet mellan iranska regimen och världens sex stormakter som ska stå klart innan tidsfristen den 30 juni. Världens sex stormakter med USA i spetsen garanterar att lätta på de internationella sanktionerna mot regimen i Teheran om den går med på att begränsa sitt kärnteknikprogram samt acceptera obehindrade och oannonserade inspektioner av landets samtliga anläggningar.

Med en månad kvar till tidsfristen försökte USA:s president lätta på gulfstaternas oro över möjliga sanktionslättnader för regimen i Teheran. De menar att lättade sanktioner skulle bara uppmuntra iranska regimen att bete sig ännu mer aggressivt i regionen genom att bland annat underblåsa sekteristiska motsättningar i Mellanöstern.

Flera av gulfstaterna, däribland Saudiarabien, valde att inte skicka sina statschefer och skickade istället lägre rankade diplomater i vad som många tolkar som en diplomatisk markering mot president Obama och hans Iranpolitik.

Ledarna diskuterade även situationen i Syrien och åtog sig enligt det gemensamma uttalandet ”att fortsätta arbeta för en hållbar politisk lösning i Syrien som avslutar kriget och upprättar en inkluderande regering som skyddar alla etniska och religiösa minoriteter i landet samt bevarar statliga institutioner. De påpekade återigen att Assad har förlorat all legitimitet och har ingen roll i Syriens framtid.”

En högt uppsatt medlem av iranska regimens parlament som besökte Syrien samtidigt med torsdagens toppmöte på Camp David kallade Saudiarabiens kung Salman för en förrädare mot islam.

Anklagelsen från Alaeddin Boroujerdi, ordförande för utskottet för nationell säkerhet och utrikesfrågor vid prästerskapets parlament, kom i samband med en kraftig upptrappning av Irans retorik mot Saudiarabien över Den saudiska-ledda koalitionens flyganfall mot Huthirebellerna, en milisgrupp uppbackad av iranska regimen, som har gripit en stor del av grannlandet Jemen och avsatt dess president.

Spänningen har mellan både länderna ökat efter att Saudiarabien insisterade på inspektioner av iranskt hjälpfartyg till Jemen. Brigadgeneral Massoud Jazayeri, biträdande chef för iranska regimens militärstyrkor varnade nyligen för krig om iranska ”hjälpfartyg” mot Jemen stoppades  vilket ledde till att Jemens regering kallade hem sin ambassadör från Teheran.