Norska delegationens Iranbesök debatteras i NRK

Iranska nationella motståndrådets nordiska representant Parviz Khazai deltog i en debatt med två ledamöter från norska Stortinget i NRK efter att en delegation från Stortingets försvars- och utrikesutskott besökte Iran.

Parviz Khazai sade att även om de norska representanterna hade goda avsikter med sitt besök så kommer iranska regimen att missbruka besöket i sin propaganda.

Han tillade att iranska regimen kommer till exempel att inte tillåta besökande parlamentariker [från Väst] att möta och parta med familjer till regimens offer och anhöriga till de som har blivit avrättad. Han visade också upp en bok med namn på 20000 av iranska regimens offer som ett bevis på prästerskapets brutalitet.

Ex-politiker från partierna Arbetarpartiet, Högre och Center och SV var också med i den norska delegationen som rättfärdigade besöket med att det gav viktig insikt i Irans perspektiv och en tillfälle för konstruktiva samtal. Den norska delegationen var inbjuden av iranska regimens parlament och dess utrikesutskott. Delegationen träffade representanter från regimens regering och diskuterade ”kampen mot terrorism, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter”.

Men exiliranier i Norge kritiserade besöket för att det missbrukades av iranska regimen och bidrar till ökat förtryck i landet och gör iranierna mer utsatt för våld, tortyr och avrättningar.

Under debatten i NRK diskuterades även iranska regimens förtryck av kvinnor, de repressiva lagarna som marginaliserar kvinnor samt regimens obligatoriska klädkod.