Mänskliga Rättigheter

Iran fängslar inte människor för deras åsikter, hävdar regimens utrikesminister

Iranska regimens utrikesminister Javad Zarif hånade världssamfundet under en intervju med Charlie Rose, programledare för amerikanska tv-kanalen CBS:s morgonprogram, genom att påstå att prästerskapet i Iran ”inte fängslar människor för deras åsikter”.

Han hävdade vidare att ”den iranska regeringen har en plan för att förbättra och stärka mänskliga rättigheter i landet, precis som varje regering borde ha”.

Zarifs tragikomiska bild av prästerskapets Iran står i stark kontrast till verkligheten där regimen har genomfört minst 1300 avrättningar, varv många offentligt, sedan Hassan Rohani tog över presidentposten i landet i augusti 2013.

Både FN:s generalsekreterare och FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran har i sina senaste rapporter uttryckt oro för det ökade antalet avrättningar i Iran.

FN:s särskilde MR-rapportör för Iran, Dr Ahmed Shaheed, har dessutom uppmanat regimen i Teheran att annullera de lagar som begränsar press- och yttrandefriheten, frige 30 journalister och bloggare som för närvarande sitter frihetsberövade i regimens fängelser, stoppa satellitstörningar samt häva landets internetcensur.

Dr Ahmed Shaheed, som inte tillåts besöka Iran, uttryckte även oro över flera lagförslag som ”ytterligare förvärrar situationen för mänskliga rättigheter” i Iran genom att införa bestämmelser som kommer att ge regeringen ökat inflytande över pressen, det civila samhället, politiska organisationer och rättssamhället.

Men iranska regimens utrikesminister försökte förvränga denna verklighet och rättfärdiga förtrycket, arresteringar av journalister samt offentliga hängningar i landet genom att hävda att Rohanis regering fullföljer endast sin plikt gentemot sitt ”eget folk”.

Zarif anklagade frihetsberövade journalister och avrättade aktivister för att vara brottslingar och sade, ”människor som begår brott, som bryter mot lagarna i ett land, kan inte gömma sig bakom ursäkten att de är journalister eller politiska aktivister. Människor måste följa lagen”.

Han jämförde även barbariska avrättningar med den politiska processen i prästerskapets Iran och hävdade att ”även jag måste följa lagen. När de ber mig att gå till parlamentet, måste jag gå till Majlis (iranska regimens parlament) och svara på deras frågor även om jag inte gillar det”.

Utrikesministern för iranska regimen, som avrättar flest människor per capita och flest ungdomar i hela världen, betonade vikten av att ”respektera rättsstatsprincipen” [om än prästerskapets version som omfattar straff som amputering, stening och piskning].

”Det är viktigt att låta den politiska processen och rättsväsendet i Iran ha sin gång. Och jag tror att i slutet av dagen, kommer detta att vara bäst för alla [inblandade]”, sade han under intervjun med hänvisning till fallet med Washington Posts Irankorrespondent som hålls frihetsberövad i Iran sedan flera månader tillbaka under falska anklagelser om spionage.