PST: Iran skickar studenter med förfalskade dokument

Den norska säkerhetspolisen säger nu att de har exempel på vad de uppfattar som organiserat fusk från iranska kunskapsinstitutioner som har för avsikt att få iranska vetenskapsmän till specifika studier i Norge.

PST anser att Iran  skickar i organiserad skala studenter med förfalskade dokument från iranska institutioner till Norge.

– Vi har sett ett stort antal sökande från Iran som vill studera vid norska institutioner och det ser ut som organiserat fusk. Alla elever är tydligen toppstudenter, och man kan ifrågasätta äktheten i dokumenten de kommer med, säger Arne Christian Haugstøvid säkerhetspolisen (PST).

– Tror du att dessa har direkta länkar till Irans politiska regim?

– Den tidigare politiska ledningen i Iran har öppet sagt att det har en strategi för att skicka ut landets unga till väst för att kringgå de sanktioner som Iran de påverkas av när det gäller importerat teknik. Många har absolut inte för avsikt att resa tillbaka. Men det är troligt att några kommer att  missbruka sina kunskaper till vapenutveckling, säger Haugstøyl.