Åtta avrättade i Iran trots protester

Den religiösa diktaturregimen i Iran avrättade på måndagen åtta personer i det centrala fängelset i staden Karaj , rapporterar regimens statliga medier.

Enligt regimens egna rapporter anklagades samtliga offer för narkotikarelateradebrott, men det finns inga uppgifter om offrens identitet.

Dagen innan protesterade fångarna i Gohardasht-fängelset och Karajs centrala fängelse mot regimens godtydliga avrättningar och mot att flera andra fångar i deras fängelse stod inför omedelbar avrättning.

Fängelsevakterna försökte dock kväsa protesterna men fångarna försvarade sig själva med stenar och slog sönder fönsterrutor och tog sig ut till fängelsegården.

Sammandrabbningarna fortsatte även på söndagseftermiddagen i fängelset i Karaj.

Samtidigt hade fångarnas familjer samlats utanför regimens domstol i staden Karaj och skanderade slagord mot avrättningar av deras anhöriga.

Det kommer också rapporter om att iranska regimen har avrättat minst 13 andra fångar i olika delar av landet under den gångna veckan.