Nyheter

Idrottssverige bör markera mot ökade avrättningar i Iran

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar Svenska Fotbollsförbundet att ställa in vänskapsmatchen mot Iran eftersom denna sportsliga tillställning riskerar att bli en propagandaseger för prästerskapets regim i Iran.

Sverige möter Iran i en vänskapsmatch i fotboll på Fridens Arena den 31 mars. Arrangemanget har inte bara väckt ilska bland exiliranier, som tvingats fly sitt hemland på grund av prästerskapets förföljelse, men också väckt många frågor om nödvändigheten med ett sådant arrangemang.

Iran under prästerskapets styre är idag det land som avrättar flest personer per capita. Sedan Hassan Rohani tog över presidentposten i augusti 2013 har regimen verkställt över 1100 avrättningar vara många genom offentlig hängning. Detta motsvarar minst två avrättningar per dag.

Nyligen uttryckte både FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran Dr Ahmad Shaheed och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon återigen sin oro över ökade antal avrättningar i landet, inte minst dödsstraff mot politiska fångar och ungdomar.

De påpekade att Rohani inte har infriat sitt löfte om minskat förtryck och ökad pressfrihet. Tvärtom har kränkningar av mänskliga rättigheter ökat under det senaste året liksom censuren och pressfriheten i landet.

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran sade i förra veckan att iranska regimen tros ha avrättat minst 753 avrättningar människor förra året, vilket är den högsta siffran sedan 2002. Han noterade också att minst 30 journalister och bloggare sitter för närvarande frihetsberövade i regimens fängelser.

Dr Ahmad Shaheed uttryckte också oro över flera lagförslag som ”ytterligare förvärrar situationen för mänskliga rättigheter” i Iran genom att införa bestämmelser som kommer att ge regeringen ökat inflytande över pressen, det civila samhället, politiska organisationer och rättssamhället.

Iranska regimens konstitution ser kvinnan som en andraklassens medborgare och de riskerar hårda straff om de inte följer prästerskapets strikta klädkod. Kvinnors rätt att delta i internationella idrottsarrangemang är idag nästan noll. Kvinnor är också förbjudna att besöka idrottsarenor där män är närvarande. Det är också högst troligt att regimen kommer att censurera publiken vid en eventuell sändning av matchen som vid tidigare tillfälle för att publiken inte följer prästerskapets krav på moral och klädsel.

Denna grymma repression på hemmaplan kompletteras med en destruktiv utrikespolitik som har det uttalade målet att exportera islamisk fundamentalism. Iranska regimen är inte bara bland världens främsta statliga sponsorer av terrorism utan bistår idag Assadregimens dödande av sin egen befolkning både militärt och finansiellt. Det spelar också en destruktiv roll i Irak, Libanon, Palestina och Jemen för att inte nämna dess strävan efter kärnvapen som riskerar att förvärra den nuvarande krisen i regionen.

Motbakgrund av detta kommer vänskapsmatchen mot Iran vid ett mycket olämpligt tillfälle och riskerar att bli en propagandaseger för prästerskapets medeltida styre. Matchen legitimerar en av världens mest brutala diktaturer och ger prästerskapets ledare en internationell plattform att framställa sig som iranska folkets representanter istället för deras förtryckare.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar således Svenska Fotbollsförbundet att ställa in vänskapsmatchen mot Iran. Vi ber även regeringen och utrikesdepartementet att fördöma det ökade antal avrättningar i Iran och kritisera prästerskapets kvinnoförtryck i linje med sin feministiska utrikespolitik.