Andra nyheter

FN-pengar till Irans ”drogkrig” bistår inhemsk repression

Förenade Föreningen för ett Fritt Iran (FFFI) beklagar i ett pressmeddelande på söndagen FN:s hyllning av iranska regimens anti-drogprogram samtidigt som prästerskapet i Iran avrättar allt fler människor för vaga narkotikabrott och andra godtyckliga brott.

FFFI påpekar att under den nuvarande presidenten, Hassan Rohanis 18 månader har regimen avrättat närmare 1400 personer varv flera minderåriga och många genom offentliga hängningar.

Förenade Föreningen för ett Fritt Iran (FFFI) välkomnar biståndsministern Isabella Lövins uttalande till SVT Nyheter om att Sverige inte tänker bidra till UNODC:s kontroversiella biståndsprogram till den iranska anti-narkotikapolisen och att regering nu ska titta närmare på ärendet.

FFFI framhåller dock att regeringen bör stoppa samarbetet med UNODC och dra in eventuella bistånd till organet, likt Danmark, om UNODC:s beslut att bistå iranska regimens ”kamp mot droger” kvarstår.  Det är orimligt att svenska skattepengar ska bidra till ökade antal avrättningar i prästerskapets skräckvälde och hjälpa prästerskapet att kväsa kritiker.

”Sverige kan och bör göra mycket mer för att stoppa avrättningar och systematiska människorättskränkningar i Iran”, skriver FFFI i sitt pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet på FFFI:s newsdesk-sida, läs mer …