Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iranska regimen: de som är emot prästerskapet bör avrättas

Iranska regimen uppmanade till avrättning av alla som motsätter sig prästerskapets envälde både i Iran och utomlands.

Uppmaningen kom under veckan i en ledare i regimens dagstidning Kayhan, känt för att agera som högsta andlie ledaren Ali Khameneis språkrör. Keyhan skrev “de som anses vara “korrupta på jorden” bör “straffas hårt och allvarligt, förnedras och dödas”.

“Att genomföra Guds dom mot dem är inte begränsade till någon tid eller plats och bör utföras, även om de har flytt landet” , tillade Kayhan i vad som endast kan tolkas som en offentlig uppmaning till terrorhandlingar utomlands.

“De som hittar på nyheter och sprider rykten hotar samhället och det islamiska systemet med psykologisk krigföring, likt Monafeqin (iranska regims nedsättande namn för sin främsta opposition, Folkets mojahedin, PMOI), skadar de det islamiska samhället inifrån”, tillade Keyhan.

“De politiska strömningar och medier som sprider rykten ska undertryckas och förintas. De är korrupta på jorden och det är tillåtet att spilla deras blod. De ska inte längre känna sig trygga i sina liv, folket måste förvisa dem och inte låta dem att ha någon koppling till Det islamiska samhället”, skriver Keyhan på sin ledarsida.

Hoten mot alla som motsätter sig prästerskapets envälde och dess medeltida ideologi kommer samtidigt som iranska regimen skakas av interna stridigheter och ökat folkligt missnöje efter 36 år av förtryck.

Dessutom pressas iranska regimens ekonomi på grund av ekonomiska straffåtgärder till följd av dess misstänkta kärnteknikprogram, destruktiva utrikespolitik samt grymma människorättskränkningar i en tid då den mest behöver kontanter för att kunna finansiera repressiva säkerhetsorgan och terrorgrupper i Libanon, Syrien, Irak och andra länder i regionen.