Motståndsrörelsen, Nyheter

Iran och dess allierade i Irak ökar trycket mot iranska flyktingar i Camp Liberty

Irakiska styrkor stationerade utanför Camp Liberty stoppade för tredje veckan i rad iranska flyktingarna bosatta i lägret från att föra in bensin som de hade köpt till de fåtal fordon som används för att distribuera mat samt transportera sjuka och allvarligt skadade lägerinvånare i lägret, då de har svårt att röra sig.

Den senaste åtgärden ämnar att öka trycket på dessa flyktingar, särskilt de sjuka och allvarligt skadade som drabbas dubbelt då Camp Liberty är under en repressiv och omänsklig medicinsk blockad sedan 2011.

Den 21 och 22 december stoppade irakiska säkerhetsstyrkor utan anledning de tolkar som skulle följa med fyra sjuka lägerinvånare till ett sjukhus i Bagdad. På grund av de långa förseningar som irakiska styrkor orsakade återvände patienterna från sjukhuset utan att ha fått behandling.

Samtidigt rapporterar Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) att lägerinvånarnas egendomar i Camp Ashraf plundras och stjäls under insyn av irakiska regeringens nationella säkerhetsrådgivare Faleh al-Fayya som är ytterst ansvarig för Camp Asharf och Liberty frågor i Iraks tidigare och nuvarande regering. Han är också ansvarig för de ovannämnda repressiva restriktionerna och den medicinska blockaden mot Camp Liberty,vilka pågått i mer än tre år. Han är dessutom delaktig i sex dödliga attacker mot de iranska flyktingarna både i Camp Ashraf och Camp Liberty, sedan 2009.

Faleh al-Fayya, nationella säkerhetsrådgivare och nära medarbetare till Iraks tidigare premiärminister Nouri al-Maliki, som båda är nära allierade med iranska regimen, har skickat sina agenter och medlemmar av terrorgruppen Badr Organisation till Camp Ashraf för att plundra och stjäla de iranska flyktingarnas egendomar.

Badr Organisationen är en irakisk milisgrupp som backas av iranska regimens revolutionsgarde sedan början av Iran-Irak kriget. Dess högsta befälhavare Hadi al-Ameri gör ingen hemlighet av att hans organisation tjänar prästerskapets högsta andlige ledare Ali Khamenei och följer hans order.

Enligt senaste uppgifter till FFFI har ett stort antal lyftkranar, bungalower, lastbilar, långtradare och bilar stulits från Camp Ashraf och flyttats över till nationella säkerhetsorganets huvudkontor i Bagdad.
De stulna bungalowerna används enligt uppgifter för att stationera Badr Organisationens miliser längs en väg som iranska regimen håller på att bygga i al-Azim området i Irak.

Badr-miliser stal minst sex bungalower och sex långtradare från Camp Ashraf den 15 december, skriver NCRI i ett uttalande på juldagen.
Dessa användes sedan för att placera ut organisationens agenter längs en ny väg som iranska regimen håller att bygga mellan Sheikh Shonafe (en by intill Camp Ashraf i Diyala-provinsen) och staden Samarra i Saladin-provinsen.

Qassem Suleimani, högsta befälhavare för iranska regimens terrorgrupp Qods-styrkan (QF) och Hadi al-Ameri, högsta befälhavare för Badr Organisationen och Iraks tidigare transportminister, åkte därefter till Camp Ashraf för att följa upp detta vägprojekt.
Vägen, som heter ”Al-Imamyn Al-Askaryn”, byggs för att underlätta förflyttningen av revolutionsgardets trupper och QF:s agenter från Iran till olika delar av Iran.

NCRI hänvisade i sitt uttalande på juldagen till upprepade skriftliga åtaganden från både amerikanska regeringen och FN beträffande Liberty-invånarnas säkerhet och trygghet och krävde ett omedelbart ingripande från dessa parter för att häva de repressiva restriktionerna och den medicinska blockaden mot Camp Liberty samt stoppa plundringen och stjälande av deras egendomar i Camp Ashraf.

Bakgrund:
Camp Liberty, är en tidigare amerikansk militärbas nära Bagdads internationella flygplats som idag är hemvist för närmare 2800 iranska flyktingar vilka är medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin. De flyttade till detta tillfällig läger mot sin vilja efter att FN och Iraks dåvarande regering den 25 december 2011 undertecknade ett samförståndsavtal för att flytta invånarna till Camp Liberty sedan dessa försvarslösa flyktingar attackerades vid tre tillfällen på order av iranska regimen i sitt tidigare hem i Camp Ashraf, beläget i Irak nära gränsen till Iran.

Enligt avtalet skulle FN:s flyktingorgan intervjua lägerinvånarna för att bedöma deras flyktingstatus innan de så småningom flyttas till tredje länder. Men under de senaste tre åren har endast över 200 lägerinvånare fått flytta till Albanien och Tyskland medan sex dödliga attacker mot de försvarslösa lägerinvånarna sedan 2009 har lämnat över 100 döda och 1000 skadade, varv vissa allvarligt.