Nukleärt, Nyheter

Obama-administrationen: vi har säkrat betydande eftergifter från Iran i atomsamtalen

Obama-administrationen berättar för amerikanska kongressledamöter att den har lyckats säkra betydande eftergifter från iranska regimen för att förlänga kärnteknikförhandlingarna, rapporterade Associated Press (AP) i fredags.

Två av de löften som Obama-administrationen hänvisar till är att iranska regimen har gått med på att tillåta oannonserade inspektioner av sina anläggningar och att neutralisera en stor del av sitt återstående lager av anrikat uran. Dessa termer finns med i ett dokument som amerikanska tjänstemän säger representerar villkoren för en sjumånaders förlängning av kärnteknikförhandlingarna mellan världsmakterna och iranska regimen, rapporterar AP som har sett en kopia av dokumentet.

Parterna ska ha kommit överens om dessa termer när den sista tidsfristen, den 24 november, passerade utan att de kunde nå ett slutgiltigt avtal. Tjänstemännen har presenterat de iranska eftergifterna till amerikanska kongressledamöter i hopp om att övertyga dem att stödja förlängningen och avvakta med nya ekonomiska sanktioner som skulle innebära slutet för de diplomatiska ansträngningarna.

Det finns inga bevis på att Teheranregimen faktiskt har accepterat eller avser att fullfölja de termer som finns skisserade i dokumentet, rapporterar AP.

Förhandlare som representerar världsmakterna och iranska regimen bjöd på få detaljer kring påstådda framsteg när de kom överens om att förlänga förhandlingarna fram till juli nästa år. Denna överenskommelse resulterade inte i något undertecknat avtal men tjänstemän inom Obama-administrationen säger att iranska regimen har accepterat viktiga begränsningar för landets kärnteknikprogram under förra månadens samtal. Tjänstemännen pratade med AP på villkor om anonymitet eftersom de inte hade tillstånd att tala offentligt om de känsliga förhandlingarna.

Reuters citerar USA:s vicepresident Joe Bidens kommentarer under lördagen och rapporterar att ”sannolikheten nå en kärnteknisk överenskommelse med Iran är mindre än 50%, men att det fortfarande var värt att sträva efter en överenskommelse”.

Amerikanska vicepresidenten som talade under ett forum om Mellanöstern vid tankesmedjan, the Brookings Institution, avvisade kraven på ökade sanktioner mot Iran över dess kärnteknikprogram eftersom ”idag är det inte rätt tillfälle att riskera en kollaps [av samtalen] när det fortfarande finns en chans för ett genombrott”. Biden sade att sanktioner som införts av USA och allierade har haft effekt genom att sakta ner Irans ekonomi, liksom landets kärnteknikprogram. ”Det har fryst programmet, det gett oss en chans för en fredlig lösning … jag säger till er, jag tycker att det är en mindre än 50% chans [att nå en överenskommelse] men det är trots allt fortfarande möjligt”.

Samtidigt förutspår USA:s utrikesminister John Kerry att parterna kan nå ett slutgiltigt avtal som begränsar iranska regimens kärnteknikprogram inom tre till fyra månader, eller ännu tidigare, rapporterar Washington Post (WP) på söndagen.

Kerry tillade, ”det kommer att stå klart, långt innan den nya tidsfristen, den 30 juni, huruvida ett avtal är möjligt … Vi är inte ute efter sju månader. Jag tror att målet är tre eller fyra månader, och förhoppningsvis ännu tidigare om det är möjligt.”

”Jag tror, president Obama tror och administrationen tror att det skulle vara väldigt oansvarigt, det skulle vara mot våra egna intressen och våra närmaste partners intressen att lämna förhandlingarna om och när en fredlig lösning kanske kan vara inom räckhåll”, sade USA:s utrikesminister med hänvisning till varför Obama-administrationen har valt att fortsätta samtala med iranska regimen.