Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Statsorganiserade knivattacker mot kvinnor i Iran

basij-knifeIranska regimens ligister i Basij-styrkan har startat en ny våg av våld riktade mot kvinnor i syfte att sprida skräck i samhället, i synnerhet bland landets unga kvinnor som trotsar prästerskapets medeltida lagar.

Minst sex kvinnor, bland dem fem universitetsstudenter, i staden Jahrom i Farsprovinsen i södra Iran, har under de senaste dagarna blivit attackerade av regimtrogna civilklädda män beväpnade med kniv. Andra rapporter talar om att minst 12 kvinnor ska ha fått skador efter att ha blivit knivhuggna.

Revolutionsgardets nyhetsbyrå, Fars, försöker mörka regimens inblandning genom att anklaga olika oppositionsgrupper för att ligga bakom dessa grymma dåd mot oskyldiga kvinnor.

Under de senaste två månaderna har regimtrogna styrkor och medlemmar ur Basij-styrkan dragit igång en systematisk våldskampanj riktade mot kvinnor som enligt deras åsikt inte följer prästerskapets stränga klädkod. Den senaste i raden av dessa grymma attacker var en våg av syraattacker mot kvinnor i flera iranska städer som Esfahan och Teheran. Minst en kvinna dog och 24 skadades allvarligt efter att män på motorcyklar kastat syra i offrens ansikte.

Dessa attacker kom i samband med att prästerskapets parlament diskuterade och antog ett nytt lagförslag vilket officiellt ger medlemmarna i Basij-styrkan ökat ansvar och ökade befogenheter att verkställa prästerskapets stränga klädkod.

Syraattackerna väckte dock folkets avsky och tusentals människor deltog i demonstrationer flera iranska städer för att protestera mot dessa barbariska attacker och kräva ett slut på våldet mot kvinnor.

Efter flera dagar av protester upphörde dessa barbariska attacker mot kvinnor som nu återkommer i en annan form.

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, betonade i sin senaste rapport om läget för mänskliga rättigheter i Iran att de repressiva åtgärderna mot kvinnor i landet har ökat och deras situation har blivit värre. Detta trots Rohanis upprepade löften om ökade fri- och rättigheter för allmänheten, i synnerhet för kvinnor och den unga generationen.

Mohammad Javad Larijani, generalsekreterare för iranska regimens så kallade ”högsta råd för mänskliga rättigheter” som är en del av prästerskapets rättsväsende, gick dock till verbalt attack mot Dr Shaheed. Han kallade rapporten för ett försök att ”påtvinga västerländsk livsstil inklusive rättigheter för homosexuella under parollen mänskliga rättigheter”.

Han påstod vidare att iranska regimens lagar diskriminerar inte på grund av ras, kön eller religion och att ”alla medborgare i Iran är lika inför lagen”, trots många bevis till motsatsen.