Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Iran hängde 20-årig för ”omoralisk handling”

En 20-årig man avrättades genom offentlig hängning på torsdagen i staden Joghtai i provinsen Khorasan, enligt iranska regimens nyhetsbyrån Fars.

Fången identifierade som ”M. Gh” var ursprungligen dömd till döden för mord och för omoraliska handlingar enligt ”Qisas-lagarna” (regimens religiösa tolkning om vedergällning).

Fången benådades senare av offrets familj för mordet men iranska regimen valde att avrätta honom ändå för brottet ”omoraliska handlingar”.

Fars rapporten tillade att ”M. Gh ” hade bett om förlåtelse för sina omoraliska handlingar, men hans begäran beviljades inte av provinsens rättsväsende.

Rapporten ger inga ytterligare detaljer kring de ”omoraliska handlingar” som fången hade dömts till döden för.

”Internationella samfundet måste reagera mot vågen av avrättningar i Iran. Inte nog med att dessa avrättningar är barbariska och omänskliga, utan iranska regimens myndigheter använder oftast vaga och godtyckliga anklagelser för att döma ut dödsstraff”, säger Massud Kiani, medlem i FFFI.

Iranska regimen är en regim som avrättar flest människor per i relation till sin folkmängd.

Mörkertalet är stor men minst 550 personer har avrättats i landet sedan årsskiftet.