Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen: Obama sockrar erbjudandet till Iran

”Obama-administrationen har sockrat sitt erbjudande till Iran under de pågående kärnteknikförhandlingarna och säger att den kan acceptera att Teheran behåller 4000 aktiva centrifuger, upp från ett tidigare krav på 1300 centrifuger”, rapporterar prästerskapets nyhetsbyrå Mehr på måndagen.

Nyhetsbyrån, som är knuten till prästerskapets underrättelseministerium, betonade på måndagen att det fortfarande finns stora skillnader mellan parterna och rapporterade, ”Iran och världens sex stormakter som försöker förhandla fram ett kärntekniskt avtal är oense om hur stort urananrikningskapacitet Iran bör tillåtas behålla och hur man ska häva de bestraffande sanktionerna mot landets ekonomi”.

”Medan förhandlarna har en månad kvar till tidsfristen skiljer sig båda sidor åt i frågan om Irans två kärnteknikanläggningar, som har väckt internationellt intresse, tungvattenreaktorn i Arak och den underjordiska anrikningsanläggningen Fordow”, skriver Mehr.