Engagemang, Nyheter, Pressmeddelande

FFFI protesterade mot Irankonferens i London

l1FFFI London – Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, representanter för brittiska föreningen Stand for Peace samt medlemmar av iranska samfund i London deltog under onsdagen, den 15 oktober, i en protestaktion utanför Marriott Hotel på Grosvenor Square i London som stod värd för den första upplagan av ekonomikonferensen, Europe-Iran Forum.

Demonstranterna stod utanför hotellet och hade med sig bandroller med texten “över tusen avrättningar i Iran under Rouhanis första år” och “Iran under prästerskapet ligger på andra plats i världen när det gäller antalet verkställda avrättningar.”

l3De tjugotal som deltog i protestaktionen delade ut broschyrer till de förbipasserande, andra hotellgäster och delegaterna. Broschyrerna uppmärksammade den oroväckande ökningen av antalet avrättningar i Iran, iranska regimens systematiska brott mot mänskliga rättigheter, dess stöd för terrorism och jakten på kärnvapen.

Deltagarna uppmanade delegaterna att omvärdera sitt beslut att delta i konferensen och att inte blunda för prästerskapets människorättskränkningar och stöd för terrorism för att säkra egna ekonomiska intressen.

“Vi anser att konferensen kommer vid fel tillfälle och borde ha ställts in med tanke på iranska regimens karaktär och expansiva politik. Omvärlden borde istället öka trycket på prästerskapet och dess ledare för att tvinga regimen till att frige samtliga politiska fångar, stoppa avrättningarna, stödet till terrorism samt sitt olovliga kärnvapenprogram”, sade Massud Kiani från FFFI, som närvarade i protestaktionen.

Många förbipasserande visade sin solidaritet med demonstranterna och önskade att omvärlden skulle göra mer för att stoppa avrättningarna i Iran och fördöma prästerskapets religiösa envälde för dess människorättskränkningar.

Ekonomikonferensen ”Europe-Iran Forum”

Ekonomikonferensen ”Europe-Iran Forum” som ägde rum mellan den 15-16 oktober i London och hade fått stöd från prästerskapets president Hassan Rohanis kansli.

Under de två dagarna samlades närmare 300 iranska affärsmän, politiker, före detta utrikesministrar samt representanter från iranska företag och internationella storföretag, bland dem den tidigare svenska lastbilstillverkaren Scania, för att diskutera möjligheterna till handel med Iran om och när sanktionerna mot landet hävs, enligt organisatörernas eget utsago och internationella medier.

Internationella medier rapporterade att många av de närvarande delegaterna, i synnerhet de iranska, var optimistiska när det gäller de pågående kärntekniska förhandlingarna där iranska regimen och världens sex stormakter försöker arbeta fram en slutgiltig överenskommelse som ska garantera att prästerskapets kärnteknikprogram har endast fredliga ändamål i utbyte mot sanktionslättnader.

Flera av de iranska deltagarna sade till internationella medier att de hoppades på att parterna skulle få till ett avtal innan tidsfristen den 24 november vilket skulle öppna dörrarna för internationella företag att börja börja investera i Iran.
Men de iranska deltagarna blev besvikna när en av konferensens huvudtalare Sir Martin Sorrell, VD för ett av världens största reklambyråer WPP, sade att potentialen för investeringar i Iran är höga men politiken måste vara rätt också …. för att hans företag ska känna sig bekväm med att göra affärer där behöver Teheran lösa kärnvapentvisten med väst samt erkänna Israel som en legitim stat, sade han i sitt tal rapporterar Financial Times från konferensen.

Wall Street Journal (WSJ) rapporterade dagen innan konferensen att “åtminstone ett av de företag som är representerade från den iranska sidan i forumet finns på amerikanska finansdepartementets sanktionslista. Två andra iranska företag som ska delta i konferensen står själva inte på sanktionslistan men är nära förknippade med straffade företag och enheter.