Folkliga protester, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Irans statliga TV visar ”bekännelse” från 11 arresterade för skämt om regimens grundare

Iranska regimens staliga television sände ”bekännelser” från 11 personer som regimens säkerhetsstyrkor hade arresterat i slutet av september anklagade för att ha publicerat ”kränkande” skämt om prästerskapets grundare Khomeini på sociala medier.

En befälhavare för regimens revolutionsgarde i Fars-provinsen, Ismail Mohebypour, sade i samband med att han tillkännagav tillslagen att ”de arresterade individerna hade publicerat förolämpande kommentarer om Khomeini på WhatsApp, Viber, Tango och Telegram och att alla de arresterade har erkänt sitt brott”, rapporterade FFFI, den 22 september.

Nyheten om arresteringarna kom en dag efter att prästerskapets riksåklagare Gholam-Hossein Mohseni Ejei utfärdade ett ultimatum till regimens kommunikationsministerium att vidta omedelbara åtgärder för att blockera dessa meddelandetjänster i linje med ett beslut från chefen för regimens så kallade rättsväsende, prästmannen Sadeq Larijani. Ejei varnade samtidigt att om ministeriet misslyckas med att genomföra beslutet inom den närmaste månaden kommer rättsväsendet själv att vidta nödvändiga åtgärder.

Mohseni Ejei erkände då att kränkande kommentarer om Khomeini ”maskerade som skämt” hade under de senaste veckorna fått en stor spridning på sociala medier som Viber, Tango och WhatsApp.

Programmet från den statliga televisionen visade 11 ung män med utsuddade ansikten som ”erkände sina brott” och sade att ”de vill bara ha roligt när de publicerade skämten om Khomeini och att de ”hade ingen anning om hur allvarligt en sådan handling är”. En av männen sade att han ofta hade vidarebefordrat SMS som han hade fått från andra människor,utan att ta sig tid att läsa dem.

Iranska regimen brukar använda tortyr och hot för att tvinga fram beskännelse från arretserade individer och fångar för att senare visa upp den i statliga television som ett bevis på individens kriminella handling. Flera före detta politiska fångar som tvingades göra sådana ”bekännelser” har i frihet sagt att dessa falska erkännanden hade tvingats fram under tortyr.

Ismail Mohebypour sade i samma program att säkerhetsorganen använde ”sofistikerade spåningsteknik” för att identifiera och gripa dessa personer.

Kamal Hadifar, chefen för iranska regimens cyberpolis med ansvar att övervaka medborgarnas aktivitet på nätet, sade under söndagen, den 12 oktober, att myndigheten under hans ansvar kontrollerar samliga användares aktiviteter på sociala nätverk, inklusive ”Viber” och ”WhatsApp”.

Mängder av nätaktivister, vanliga användare och bloggare har fängslats och torterats och i vissa fall dödats för sina regimkritiska kommentarer eller för att ha uttryckt sitt missnöje med prästerskapets regim och dess maktelit.

De flesta skämten om Khomeini döljer en allmän kritik mot prästerskapets politik och Khomeinis ihåliga löften bland annat löftet att el och vatten skulle vara gratis i Iran om han kom till makten efter revolutionen.